Delhi Institute of Hotel Management & Catering Technology  
Lajpat Nagar-IV, New Delhi-110024.  
 5th Semester - Group 'A'    
Attendance for the Month of August, 2018  
SNo. IGNOU Roll No.  NCHM Roll No.  Name Food Production Bakery Front Office Accommodation Operation F&B Advance Operation Financial Mgt. Strategic Maangement Research  Total %age
TH PR PR TH PR TH PR TH PR TH TH PR    
14 20 30 10 10 16 16 18 18 24 12 5 193  
1 167883231 1641207001  ABHINAV ANAND 14 12 16 8 6 8 12 18 14 18 4 3 133 68.912
2 167883256 1641207002  ABHISHEK 14 16 22 2 8 8 12 14 12 14 6 5 133 68.912
3 167883295 1641207008  AKANSH 8 16 20 8 8 8 10 12 14 10 6 4 124 64.249
4 167883303 1641207009  AMAN RAWAT 12 20 26 8 8 10 16 16 18 18 6 4 162 83.938
5 167919027 1641207010  ANJANI MATHUR 12 12 12 8 6 8 14 16 16 20 4 3 131 67.876
6 167883310 1641207012  ANUJ ARORA 14 20 24 6 4 10 10 18 14 16 10 3 149 77.202
7 167883328 1641207014  APURV BISHT 4 20 22 4 8 8 12 14 18 14 8 2 134 69.43
8 167883350 1641207017  ARYAN GUPTA 10 20 20 10 8 12 16 16 12 18 12 5 159 82.383
9 167883367 1641207018  ASHOK KUMAR MEENA 12 16 26 8 6 10 16 14 18 14 4 3 147 76.166
10 167883399 1641207022  BHANU SHARMA 12 8 20 6 6 4 10 14 12 18 8 3 121 62.694
11 167883407 1641207023  BHAVUK ARORA 12 20 20 6 8 10 12 14 16 14 6 4 142 73.575
12 167883414 1641207024  DEBMALLYA MITRA 12 20 22 8 6 8 12 14 16 14 4 3 139 72.021
13 167883421 1641207025  DEEPAK RAJ R 10 16 26 8 4 8 6 16 12 14 4 3 127 65.803
14 167883453 1641207028  EMMANUEL PAUL BILONG 8 16 8 4 6 6 8 12 12 14 6 3 103 53.368
15 167883460 1641207029 GARV 14 16 30 6 6 10 16 16 14 18 8 4 158 81.865
16 167919034 1641207037  JALAJ GUPTA 14 16 26 4 8 6 16 14 12 16 8 4 144 74.611
17 167884383 1641207038  JASLEEN WALIA 10 12 16 6 6 10 12 18 14 18 12 3 137 70.984
18 167884390 1641207040  KANCHAN SEHRAWAT 10 12 24 8 10 10 14 16 18 14 6 3 145 75.13
19 167884416 1641207042 KARAN GUPTA 14 12 20 2 0 2 6 8 0 20 4 1 89 46.114
20 167884430 1641207044  KAVYA MAKKAR 10 12 18 2 10 4 14 14 18 14 6 3 125 64.767
                                   
  (Prepared by) (Checked by) (Academic Co-ordinator) (Academic Head)         (Principal)    
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
Delhi Institute of Hotel Management & Catering Technology
Lajpat Nagar-IV, New Delhi-110024.
 5th Semester - Group 'B'
  Attendance for the Month of August, 2018
SNo. IGNOU Roll No.  NCHM Roll No.  Name Food Production Bakery Front Office Accommodation Operation F&B Advance Operation Financial Mgt. Strategic Maangement Research  Total %age
TH PR PR TH PR TH PR TH PR TH TH PR    
14 28 22 10 14 16 14 18 18 24 12 7 197  
1 167884448 1641207046  LAKSHAY ARORA 14 28 18 4 10 6 8 12 12 14 6 4 136 69.036
2 167884455 1641207047  MANAV SHARMA 14 20 16 2 12 4 14 10 12 16 10 6 136 69.036
3 167884487 1641207050 MOHIT GOEL 12 28 22 6 6 8 0 16 14 16 6 3 137 69.543
4 167884502 1641207052  NANDINI RATHORE 10 24 16 8 10 12 12 16 14 18 8 3 151 76.65
5 167884510 1641207053  NANDINI TYAGI 10 20 16 10 8 8 12 12 12 20 8 4 140 71.066
6 167884527 1641207054 NARENDER 12 24 20 8 6 8 10 14 14 18 12 3 149 75.635
7 167884534 1641207055  NAVISH SHARMA 14 28 20 6 6 6 10 10 12 20 10 3 145 73.604
8 167884541 1641207056 NAVITASH 12 28 20 4 12 8 12 16 14 22 10 6 164 83.249
9 167884566 1641207059  NISHTHA BARANWAL 14 24 16 4 8 4 14 12 12 20 10 4 142 72.081
10 167884573 1641207060  NITIN NAGAR 14 28 22 4 10 8 12 14 14 24 10 5 165 83.756
11 167884580 1641207061  PANKAJ PATHAK 14 24 22 10 10 12 12 16 14 22 10 5 171 86.802
12 167884598 1641207062  PARAMJEET KAUR 14 24 16 6 10 10 12 14 14 20 10 4 154 78.173
13 167884606 1641207063  PARITOSH JOSHI 12 16 16 2 10 2 12 6 10 18 4 3 111 56.345
14 167884620 1641207065  PARTH PATHAK 8 12 14 6 8 6 8 12 14 16 6 4 114 57.868
15 167884638 1641207066  PAVANI DHAWAN 14 24 20 8 10 8 10 14 16 22 8 5 159 80.711
16 167884645 1641207067  PIYUSH ARORA 8 20 18 8 10 8 14 14 14 20 6 4 144 73.096
17 167884652 1641207068  PRADEEP SINGH 12 24 14 8 10 8 8 16 14 20 8 5 147 74.619
18 167919041 1641207074  RAHUL NAIR 10 20 22 10 12 12 14 14 16 20 8 4 162 82.234
19 167884717 1641207075  RAHUL SAPRA 8 24 22 10 14 12 12 16 16 22 10 6 172 87.31
20 167884724 1641207076  RAJ SHASHIKANT NAIK 10 24 20 6 4 6 10 8 14 22 8 2 134 68.02
                                   
(Prepared by) (Checked by) (Academic Co-ordinator) (Academic Head)       (Principal)    
                             
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
Delhi Institute of Hotel Management & Catering Technology
Lajpat Nagar-IV, New Delhi-110024.  
 5th Semester - Group 'C'  
  Attendance for the Month of August, 2018
SNo. IGNOU Roll No.  NCHM Roll No.  Name Food Production Bakery Front Office Accommodation Operation F&B Advance Operation Financial Mgt. Strategic Maangement Research  Total %age
TH PR PR TH PR TH PR TH PR TH TH PR    
14 24 30 16 12 12 16 18 16 24 12 6 200  
1 167884731 1641207077  RAMAN KATYAL 12 24 26 16 8 10 16 16 10 18 10 4 170 85
2 167884749 1641207078  RAMANDEEP JOGI 14 24 24 12 12 12 16 12 12 22 10 5 175 87.5
3 167884756 1641207079  RISHABH ARUN SHINGE 14 20 22 14 8 10 12 8 10 14 6 4 142 71
4 167884770 1641207081  RITIKESH BHASKAR 14 24 24 10 8 8 12 12 10 16 6 4 148 74
5 167884788 1641207082  SACHIN BHAGAT 12 20 20 12 6 6 12 8 8 14 4 3 125 62.5
6 167884795 1641207083  SAHIL TOMAR 12 20 20 12 4 4 10 8 8 14 4 2 118 59
7 167884810 1641207086  SARTHAK KAUSHIK 12 20 20 12 8 6 12 8 10 16 6 3 133 66.5
8 167884828 1641207087  SHIVAM CHOPRA 12 24 26 14 12 12 14 14 14 16 10 5 173 86.5
9 167884835 1641207088  SHIVAM NEGI 14 24 24 16 10 12 16 16 14 20 10 5 181 90.5
10 167884842 1641207089  SHIVANI 14 12 24 8 6 4 14 12 14 18 10 3 139 69.5
11 167884850 1641207090  SHUBHAM KAUSHIK 14 20 28 12 4 8 10 10 12 16 8 2 144 72
12 167884867 1641207091  SHUBHAM PANDEY 14 24 26 16 12 10 16 16 16 24 10 5 189 94.5
13 167884874 1641207092  SHUBHAM SINGH 12 24 26 14 8 12 16 14 14 20 12 5 177 88.5
14 167884899 1641207094  SIDDHARTH RAJ BISLA 12 24 22 16 10 12 16 14 16 16 10 5 173 86.5
15 167884907 1641207095  SIMRAN BAINS 10 16 18 12 6 8 12 14 14 12 8 3 133 66.5
16 167884921 1641207100  SUCHITA AGNIHOTRI 14 20 22 16 10 10 14 14 16 22 10 4 172 86
17 167884939 1641207101  SUMIT RAWAT 12 24 30 14 8 10 16 18 14 20 12 3 181 90.5
18 167919059 1641207102  SUMIT SWAMI 10 20 26 12 6 8 12 8 14 16 8 3 143 71.5
19 167884946 1641207103  SURAJ UNNIKRISHNAN 14 16 26 10 10 8 10 6 14 18 8 4 144 72
20 167884960 1641207105  SYED BILAL 10 20 22 14 8 10 14 12 12 16 10 3 151 75.5
                                   
                                   
                                   
  (Prepared by) (Checked by) (Academic Co-ordinator) (Academic Head)       (Principal)    
                             
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
Delhi Institute of Hotel Management & Catering Technology
Lajpat Nagar-IV, New Delhi-110024.
 5th Semester - Group 'D'
  Attendance for the Month of August, 2018
SNo. IGNOU Roll No.  NCHM Roll No.  Name Food Production Bakery Front Office Accommodation Operation F&B Advance Operation Financial Mgt. Strategic Maangement Research  Total %age
TH PR PR TH PR TH PR TH PR TH TH PR    
14 28 26 16 10 12 16 16 16 24 12 5 195  
1 167919066 1641207107  TUSHAR MONGA 12 12 16 10 8 8 16 10 12 18 8 4 134 68.718
2 167884978 1641207108  UJJWAL DHAR 10 20 18 8 4 2 14 10 12 18 8 3 127 65.128
3 167884985 1641207109  URVI KHANNA 10 28 18 10 6 6 12 10 12 14 6 4 136 69.744
4 167884992 1641207110  USAMA ABDULLAH 10 24 18 12 8 12 12 12 14 20 6 4 152 77.949
5 167885006 1641207111  UTSAV BARUA 10 16 22 14 8 10 14 6 8 14 8 4 134 68.718
6 167919073 1641207112  VARUN SONI 8 16 14 10 6 6 12 10 12 18 10 2 124 63.59
7 167885013 1641207113  VIBHAV GUPTA 8 20 22 4 8 6 14 10 14 16 6 5 133 68.205
8 167885020 1641207115  VINAY SANI 12 24 22 12 10 10 16 10 12 16 6 4 154 78.974
9 167885038 1641207117  VISHAL DEEWAKAR 14 20 26 16 10 12 16 14 16 22 12 5 183 93.846
10 167919080 1641207118  VISHAL KOROTANIA 14 24 22 14 10 12 14 12 14 18 12 5 171 87.692
11 167885045 1641207119  VISHAL YADAV 10 12 16 6 6 4 12 8 10 12 10 3 109 55.897
12 167885052 1641207120  YASH CHANNA 12 28 16 14 4 6 14 8 6 6 6 3 123 63.077
13 167885060 1641207121  YASHITA GROVER 10 28 16 10 4 4 12 10 6 6 6 3 115 58.974
14 159046396 155072  NIKHIL MENGHANI 10 20 18 10 8 6 14 14 16 12 6 4 138 70.769
15 159046450 155078 PRAKHAR KHANTWAL 4 12 20 12 0 8 10 14 14 16 8 3 121 62.051
16 159046561 155089 RIJUL SAVIO NANGIA 10 8 10 10 6 10 10 8 6 14 4 3 99 50.769
17 159046589 155090 RISHABH VERMA 10 16 18 6 4 4 12 10 14 12 6 4 116 59.487
18 159046619 155094  SAGAR SINGH TOLIA 6 8 20 8 8 6 12 6 8 16 4 0 102 52.308
19 149536927 144969 ABHIJEET BHATT 6 16 14 12 6 6 16 8 12 12 2 4 114 58.462
20 149537359 145023 NAKUL CHAKRABORTY 12 16 22 12 6 8 16 12 16 20 6 3 149 76.41
                                   

Photos

Contact

Lajpat Nagar IV,
Near Lady Shri Ram College,
Delhi - 110024
India
Phone: +91 11 26214812
Email: dihm.net@gmail.com