Delhi Institute of Hotel Management & Catering Technology
Revised Attendance Sheet GROUP 'A' (6TH SEMESTER)  for the Month of January, 2017
S.No. IGNOU NCHM     Food Production Bakery Front Office Accommodation Operation F&B Advance Service Facility Planning F&B Management Research Sports  day Total %age
TH PR TH PR TH PR TH PR TH PR TH TH TH      
9 16 3 16 6 4 7 10 9 10 5 11 12 35 153  
1 149536902 144968 AAKASH SINHA 6 8 2 12 4 0 2 4 2 4 2 5 12 35 98 64.0523
2 149536934 144971 ADITYA MAHAJAN 8 8 2 12 4 2 3 8 5 2 4 6 12 35 111 72.549
3 149536941 144972 ADITYA SHARMA 4 8 2 16 2 4 3 8 2 4 3 5 12 35 108 70.5882
4 149536959 144973 AKASH RAWAT 6 8 2 16 2 0 2 6 3 2 4 4 12 35 102 66.6667
5 149536966 144974 AKSHAY KUMAR 9 12 2 16 4 4 6 8 6 8 4 9 12 0 100 65.3595
6 149536980 144976 ANANT KRISHNA BHATIA 7 8 2 8 3 2 5 6 5 8 5 7 12 35 113 73.8562
7 149536998 144977 ANKUSH RATURI 4 8 1 16 2 4 3 4 2 4 3 4 12 35 102 66.6667
8 148537019 144979 ARADHANA SHREYA 9 8 1 8 4 2 4 4 6 4 3 5 6 35 99 64.7059
9 149537040 144982 ASHISH BHARDWAJ 7 16 1 12 4 2 6 6 7 6 2 10 6 35 120 78.4314
10 149537058 144983 ASHPREET SINGH 9 4 1 12 3 0 5 8 7 8 4 8 12 35 116 75.817
11 149537065 144984 ASHWANI KUMAR SONI 7 4 1 16 2 0 3 6 2 2 3 5 12 28 91 59.4771
12 149537072 144986 ASHWINI KUMAR 9 16 3 16 5 4 7 10 9 10 5 11 12 35 152 99.3464
13 149537080 144987 AYUSHI JAIN 9 8 3 16 5 2 4 2 5 4 3 8 9 32 110 71.8954
14 149537097 144989 CHETAN GUPTA 7 16 0 12 3 0 3 4 4 6 2 5 12 35 109 71.2418
15 149537105 144990 CHETAN SOBTI 6 8 1 8 2 0 4 6 3 4 4 5 12 35 98 64.0523
16 149537112 144991 DERIKA JAYNTH ALBERT 7 12 2 4 5 0 6 4 7 8 4 8 12 35 114 74.5098
17 149537120 144992 DHARMENDER SINGH MEHRA 9 16 2 16 5 4 6 8 7 8 5 10 12 0 108 70.5882
                                       
                                       
                                       
Entered By (LDC)   Checked By UDC           Academic Incharge        Academic Head   Principal
Delhi Institute of Hotel Management & Catering Technology
Revised Attendance Sheet GROUP 'B' (6TH SEMESTER)  for the Month of January, 2017
S.No. IGNOU NCHM  Name Food Production Bakery Front Office Accommodation Operation F&B Advance Service Facility Planning F&B Management Research Sports day Total %age
TH PR TH PR TH PR TH PR TH PR TH TH TH      
9 20 3 16 6 4 7 6 7 10 5 11 15 35 154  
1 149537137 144993 DISHANT KUMAR 4 16 2 0 2 4 4 2 4 0 4 4 12 35 93 60.3896
2 149537151 144996 HIMANSHU GUPTA 5 12 1 8 5 2 4 4 7 4 2 5 9 28 96 62.3377
3 149537169 144997 HIMANSHU PANJRATH 6 20 1 4 1 2 2 4 1 2 4 3 6 35 91 59.0909
4 149537183 144999 JASKARAN SINGH 9 4 2 12 4 0 7 6 8 4 4 9 15 35 119 77.2727
5 149537190 145000 JASON CORNELIUS 7 16 1 8 5 2 5 4 5 6 4 8 15 28 114 74.026
6 149537209 145001 JATIN ATWAL 5 12 2 12 5 2 4 4 5 6 1 8 6 35 107 69.4805
7 149537216 145002 JIGMET ANGMO 9 8 3 8 5 0 5 4 6 6 4 7 9 35 109 70.7792
8 149537223 145003 KABIR GUWALANI 6 0 1 8 2 0 4 2 5 6 3 3 15 35 90 58.4416
9 149537230 145004 KANISHTHA THAKUR 9 12 2 12 5 4 5 4 8 6 5 9 12 35 128 83.1169
10 149537262 145010 KAUSTAV GUPTA 7 16 1 8 5 4 5 4 5 2 2 7 12 35 113 73.3766
11 149537270 145011 KAVITA LAKHTAKIA 9 12 3 8 4 2 4 4 3 6 3 7 12 21 98 63.6364
12 14937287 145014 MAHESH PRATAP SINGH WHADWA 4 16 1 12 3 2 3 4 5 4 0 7 9 0 70 45.4545
13 149537294 145016 MANOHAR JHA 9 16 1 8 3 0 5 2 5 4 2 6 9 35 105 68.1818
14 149537334 145021 MRIDUL BHARDWAJ 9 20 2 8 4 4 5 4 6 10 4 9 15 35 135 87.6623
15 149537341 145022 MRINAL JOSHI 2 16 2 8 2 4 3 2 2 2 4 5 9 35 96 62.3377
16 149537366 145024 NAUMIT GUGLIANI 9 20 3 8 4 4 5 6 3 4 4 10 12 35 127 82.4675
17 149537380 145026 NIKHIL CHOPRA 6 16 2 4 3 2 3 2 3 2 4 4 12 35 98 63.6364
                                       
                                       
Entered By (LDC)   Checked By UDC           Academic Incharge        Academic Head   Principal
Delhi Institute of Hotel Management & Catering Technology
Revised Attendance Sheet GROUP 'C' (6TH SEMESTER)  for the Month of January,2017
S.No. IGNOU NCHM  Name Food Production Bakery Front Office Accommodation Operation F&B Advance Service Facility Planning F&B Management Research Sports  day Total %age
TH PR TH PR TH PR TH PR TH PR TH TH TH      
9 16 3 20 6 4 7 8 7 10 5 11 6 35 147  
1 149537420 145030 PIYUSH 7 4 1 8 2 2 3 4 2 4 2 3 0 23 65 44.2177
2 149537438 145031 PRANJAL GUPTA 7 12 2 12 4 2 3 6 7 2 5 6 6 28 102 69.3878
3 149537445 145032 PRASHANT SINGH 6 16 2 12 3 0 4 4 5 2 4 5 6 28 97 65.9864
4 149537452 145033 PRASHANT TEWATIA 7 16 2 16 5 4 6 6 7 6 4 8 6 28 121 82.3129
5 149537460 145034 PRATEEK 9 16 2 20 5 6 6 6 8 6 4 10 6 35 139 94.5578
6 149537477 145035 PRATYANSH SINGH 7 8 1 20 4 2 5 8 7 6 4 8 6 35 121 82.3129
7 149537484 145036 RAHUL ARORA 9 16 2 16 2 2 5 4 5 2 2 7 3 35 110 74.8299
8 149537500 145038 RAHUL SHUKLA 9 16 2 16 3 4 6 6 7 6 4 11 3 35 128 87.0748
        9 16 3 20 5 4 7 8 7 10 5 11 6      
9 149537524 145041 RAVI KUMAR 5 16 1 16 3 2 5 8 4 0 4 6 6 10 86 58.5034
10 149537531 145042 RISHABH BISHT 7 12 3 12 3 0 5 6 5 2 3 5 3 31 97 65.9864
11 149537549 145043 ROBIN SINGH 9 16 1 16 3 4 6 6 7 6 3 11 6 17 111 75.5102
12 149537588 145047 RUPESH DURGAPAL 6 4 0 16 4 2 4 4 5 2 2 5 3 17 74 50.3401
13 149537595 145048 RUSHIL NANGIA 6 4 3 16 3 0 6 2 4 2 5 6 0 31 88 59.8639
14 149537610 145050 SAHIL BHOLA 5 12 3 16 3 4 5 6 7 4 3 8 6 28 110 74.8299
15 149537628 145051 SAI SURYA GAUTAM 8 16 1 16 4 6 7 8 7 6 3 9 6 35 132 89.7959
16 149537635 145052 SAKSHI KATHURIA 5 12 1 20 3 6 5 4 5 6 4 7 6 25 109 74.1497
17 149537642 145053 SAMAKSH GUPTA 9 16 0 20 5 6 6 8 7 8 4 9 6 35 139 94.5578
                                       
                                       
                                       
Entered By (LDC)   Checked By UDC           Academic Incharge        Academic Head   Principal
Delhi Institute of Hotel Management & Catering Technology
Revised Attendance Sheet GROUP 'D' (6TH SEMESTER) for the Month of January, 2017  
S.No. IGNOU NCHM  Name Food Production Bakery Front Office Accommodation Operation F&B Advance Service Facility Planning F&B Management Research Sports  day Total %age
TH PR TH PR TH PR TH PR TH PR TH TH TH      
9 12 3 16 5 8 7 8 7 8 5 11 6 35 140  
1 149537650 145054 SHARUN MITTAL 0 0 0 0 0 2 3 2 1 0 0 1 0 7 16 11.4286
2 149537667 145055 SHIVANG CHAUHAN 4 4 1 4 4 4 2 6 3 2 0 0 3 18 55 39.2857
3 149537674 145056 SHIVANG THAKUR 4 4 1 12 4 4 2 2 3 2 0 0 6 35 79 56.4286
4 149537681 145057 SHLOK TEWARI 6 8 2 16 4 8 4 6 6 6 3 8 6 28 111 79.2857
5 149537699 145058 SHRIDULA CHATTERJEE 4 8 3 16 2 6 6 8 8 6 4 8 6 35 120 85.7143
6 149537707 145060 SHUBHAM DHANAI 0 4 1 4 1 2 1 0 0 2 0 1 0 35 51 36.4286
7 149537721 145061 SHUBHAM GUPTA 5 8 1 12 4 4 6 4 5 4 3 8 6 24 94 67.1429
8 149537714 145062 SHUBHAM GUPTA 5 8 2 4 4 6 5 4 6 2 1 5 0 28 80 57.1429
9 149537746 145064 SHUBHAM KAUSHAL 7 4 1 8 4 6 3 6 5 6 2 6 3 18 79 56.4286
10 149537753 145065 SHUBHAM PODDAR 4 8 2 0 3 2 5 2 7 2 4 5 3 24 71 50.7143
11 149537778 145067 SHUBHANG ARORA 6 8 1 16 4 8 4 6 5 6 1 7 6 35 113 80.7143
12 149537785 145068 SHUBHANSH MISHRA 4 4 1 8 3 0 2 4 5 2 0 4 3 24 64 45.7143
13 149537800 145071 SOMESHWAR NARAYAN CHAKRAVARTY 6 8 1 12 3 6 4 6 4 2 1 8 6 35 102 72.8571
14 149537825 145073 SURAJ KUMAR 5 8 1 12 4 8 5 0 4 6 4 7 0 35 99 70.7143
15 149537832 145074 TANVEER SINGH 6 4 1 4 4 2 1 2 4 4 1 6 3 14 56 40
16 149537840 145075 TEJAS SOLANKI 8 12 2 12 4 8 5 6 6 6 3 8 6 35 121 86.4286
17 149537864 145077 VAIBHAV KAPOOR 6 8 1 16 4 6 4 6 5 4 0 6 6 35 107 76.4286
                                       
                                       
Entered By (LDC)   Checked By UDC           Academic Incharge        Academic Head   Principal
Delhi Institute of Hotel Management & Catering Technology
Revised Attendance Sheet GROUP 'E' (6TH SEMESTER)  for the Month of January, 2017
S.No. IGNOU NCHM  Name Food Production Bakery Front Office Accommodation Operation F&B Advance Service Facility Planning F&B Management Research Sports day Total %age
TH PR TH PR TH PR TH PR TH PR TH TH TH      
9 16 3 12 5 6 7 10 7 14 5 11 3 35 143  
1 149537889 145079 VARDAAN KHOSLA 7 16 1 8 3 6 4 6 6 10 3 7 0 25 102 71.3287
2 149537911 145082 VISMAY PANDIT 4 12 1 8 1 2 4 8 4 0 2 3 0 25 74 51.7483
3 149537929 145083 YASH SHARMA 8 12 2 8 3 4 6 8 5 12 2 9 0 21 100 69.9301
4 149537936 145084 YASHVIR SINGH TOKAS 2 8 1 12 2 0 6 6 8 0 3 6 0 35 89 62.2378
5 149537943 134982 SAKSHAY ARORA  4 8 2 0 3 2 3 6 3 6 3 4 0 35 79 55.2448
6 149537982 134962 PIYUSH SINGH 6 12 0 4 2 0 3 8 2 10 3 5 0 35 90 62.9371
7 149537990 134947 MAYANK SHARMA 0 8 0 0 2 2 4 0 4 2 2 2 0 17 43 30.0699
8 149538003 134951 MOHIT SHARMA 4 4 0 0 2 0 3 2 5 4 0 0 0 10 34 23.7762
9 149538010 134946 MAYANK CHONA 7 12 1 8 3 4 4 4 5 6 2 6 0 18 80 55.9441
10 138149155 134953 MONA 4 4 0 0 2 4 6 4 7 6 1 4 0 28 70 48.951
11 138148723 134989 SUDHANSHU SINGH 4 8 1 0 1 2 4 4 4 8 4 6 0 35 81 56.6434
12 138148794 134996 TUSHAR KAPOOR 7 16 2 8 2 0 4 6 5 0 4 8 0 35 97 67.8322
13 128306824 124943 UTSAV ARORA 6 8 0 4 5 2 6 10 5 6 4 8 0 32 96 67.1329
14 138149005 134937 KARAN KHULLAR 2 0 1 8 1 0 2 6 0 2 1 1 0 18 42 29.3706
15 118285660 114343 ROHAN KALLA 5 12 2 8 3 2 3 4 4 6 1 7 0 35 92 64.3357
16 138148859 135004 VISHAKHA SINGH 7 12 3 12 3 2 4 6 3 4 4 6 3 28 97 67.8322
17 138148121 134894 ABHISHEK VATS 7 12 3 8 5 6 5 4 5 6 5 9 3 35 113 79.021
                                       
                                       
                                       
                                       
Entered By (LDC)   Checked By UDC           Academic Incharge        Academic Head   Principal

Photos

Contact

Lajpat Nagar IV,
Near Lady Shri Ram College,
Delhi - 110024
India
Phone: +91 11 26214812
Email: dihm.net@gmail.com