Delhi Institute of Hotel Management & Catering Technology
 Attendance Sheet GROUP 'A' (6TH SEMESTER)  for the Month of February, 2017
S.No. IGNOU NCHM     Food Production Bakery Front Office Accommodation Operation F&B Advance Service Facility Planning F&B Management Research Sports  day Total %age
TH PR TH PR TH PR TH PR TH PR TH TH TH      
12 28 6 28 13 10 14 16 15 14 18 22 17 35 248  
1 149536902 144968 AAKASH SINHA 8 20 5 24 10 2 5 8 3 6 13 7 17 35 163 65.7258
2 149536934 144971 ADITYA MAHAJAN 9 16 4 24 10 6 10 14 11 6 16 14 17 35 192 77.4194
3 149536941 144972 ADITYA SHARMA 6 20 3 28 9 8 7 14 4 4 15 8 17 35 178 71.7742
4 149536959 144973 AKASH RAWAT 8 16 4 28 9 6 7 12 6 2 16 11 17 35 177 71.371
5 149536966 144974 AKSHAY KUMAR 12 20 3 28 10 8 11 14 11 12 16 19 17 0 181 72.9839
6 149536980 144976 ANANT KRISHNA BHATIA 9 20 4 16 9 6 10 10 9 10 14 15 17 35 184 74.1935
7 149536998 144977 ANKUSH RATURI 6 20 2 28 9 10 7 10 5 6 15 9 17 35 179 72.1774
8 148537019 144979 ARADHANA SHREYA 12 20 3 16 9 6 11 10 12 6 15 14 11 35 180 72.5806
9 149537040 144982 ASHISH BHARDWAJ 9 24 3 24 10 8 12 12 12 10 14 15 11 35 199 80.2419
10 149537058 144983 ASHPREET SINGH 11 16 3 20 7 4 10 14 12 10 15 17 17 35 191 77.0161
11 149537065 144984 ASHWANI KUMAR SONI 9 16 2 28 8 4 7 12 3 4 13 8 17 28 159 64.1129
12 149537072 144986 ASHWINI KUMAR 12 28 6 28 11 10 14 16 15 14 18 22 17 35 246 99.1935
13 149537080 144987 AYUSHI JAIN 10 20 5 24 9 6 10 10 11 6 14 17 14 32 188 75.8065
14 149537097 144989 CHETAN GUPTA 9 24 2 24 9 6 7 18 7 6 10 11 15 35 183 73.7903
15 149537105 144990 CHETAN SOBTI 7 20 3 20 7 6 9 12 7 6 15 12 17 35 176 70.9677
16 149537112 144991 DERIKA JAYNTH ALBERT 9 24 5 12 12 4 13 12 13 8 17 16 17 35 197 79.4355
17 149537120 144992 DHARMENDER SINGH MEHRA 12 28 3 24 12 10 11 14 11 10 16 20 17 0 188 75.8065
                                       
                                       
Entered By (LDC)   Checked By UDC           Academic Incharge        Academic Head   Principal
Delhi Institute of Hotel Management & Catering Technology
 Attendance Sheet GROUP 'B' (6TH SEMESTER)  for the Month of February, 2017
S.No. IGNOU NCHM  Name Food Production Bakery Front Office Accommodation Operation F&B Advance Service Facility Planning F&B Management Research Sports day Total %age
TH PR TH PR TH PR TH PR TH PR TH TH TH      
12 32 6 28 13 10 14 14 15 16 18 22 20 35 255  
1 149537137 144993 DISHANT KUMAR 5 28 3 12 9 10 8 10 7 4 15 11 15 35 172 67.451
2 149537151 144996 HIMANSHU GUPTA 7 16 3 16 11 6 9 12 11 8 12 13 12 28 164 64.3137
3 149537169 144997 HIMANSHU PANJRATH 9 28 3 16 6 8 7 12 5 8 12 11 9 35 169 66.2745
4 149537183 144999 JASKARAN SINGH 12 8 4 16 10 2 14 14 13 6 17 20 20 35 191 74.902
5 149537190 145000 JASON CORNELIUS 9 28 3 20 11 6 11 12 10 10 17 17 20 28 202 79.2157
6 149537209 145001 JATIN ATWAL 8 20 3 24 10 6 11 10 10 10 13 19 11 35 190 74.5098
7 149537216 145002 JIGMET ANGMO 11 24 4 20 10 0 11 12 11 8 16 15 14 35 191 74.902
8 149537223 145003 KABIR GUWALANI 9 4 4 12 9 4 8 8 6 8 14 8 20 35 149 58.4314
9 149537230 145004 KANISHTHA THAKUR 12 24 4 24 9 10 12 12 13 8 16 20 17 35 216 84.7059
10 149537262 145010 KAUSTAV GUPTA 9 28 4 20 12 8 12 12 11 4 13 16 17 35 201 78.8235
11 149537270 145011 KAVITA LAKHTAKIA 12 24 6 18 10 6 10 12 7 10 16 14 17 21 183 71.7647
12 14937287 145014 MAHESH PRATAP SINGH WHADWA 6 28 3 24 9 6 10 12 9 8 13 14 14 0 156 61.1765
13 149537294 145016 MANOHAR JHA 11 20 3 12 9 2 8 10 9 8 14 13 14 35 168 65.8824
14 149537334 145021 MRIDUL BHARDWAJ 11 28 4 16 8 8 10 8 10 14 12 17 18 35 199 78.0392
15 149537341 145022 MRINAL JOSHI 5 28 3 20 8 8 7 10 5 8 17 13 14 35 181 70.9804
16 149537366 145024 NAUMIT GUGLIANI 12 24 4 16 9 6 12 14 9 8 16 20 17 35 202 79.2157
17 149537380 145026 NIKHIL CHOPRA 9 28 3 16 9 6 10 10 9 8 16 15 17 35 191 74.902
                                       
                                       
Entered By (LDC)   Checked By UDC           Academic Incharge        Academic Head   Principal
Delhi Institute of Hotel Management & Catering Technology
Attendance Sheet GROUP 'C' (6TH SEMESTER)  for the Month of February,2017
S.No. IGNOU NCHM  Name Food Production Bakery Front Office Accommodation Operation F&B Advance Service Facility Planning F&B Management Research Sports  day Total %age
TH PR TH PR TH PR TH PR TH PR TH TH TH      
12 28 6 32 13 14 14 16 15 16 18 22 11 35 252  
1 149537420 145030 PIYUSH 10 16 3 20 9 6 8 10 8 6 14 14 5 23 152 60.3175
2 149537438 145031 PRANJAL GUPTA 9 20 3 24 8 4 10 12 12 4 17 17 11 28 179 71.0317
3 149537445 145032 PRASHANT SINGH 8 28 3 24 8 2 11 8 10 4 15 16 11 28 176 69.8413
4 149537452 145033 PRASHANT TEWATIA 9 28 3 20 12 10 13 14 11 10 15 19 11 28 203 80.5556
5 149537460 145034 PRATEEK 12 28 3 28 10 10 13 14 13 10 17 19 11 35 223 88.4921
6 149537477 145035 PRATYANSH SINGH 10 12 3 24 10 6 11 16 12 10 16 17 11 35 193 76.5873
7 149537484 145036 RAHUL ARORA 11 28 4 24 8 6 11 8 11 4 12 14 8 35 184 73.0159
8 149537500 145038 RAHUL SHUKLA 11 28 4 20 7 10 13 12 12 10 15 21 8 35 206 81.746
        12 28 6 32 12 14 14 16 15 16 18 22 11 35 251  
9 149537524 145041 RAVI KUMAR 8 28 3 28 8 8 11 14 10 2 14 16 11 10 171 68.1275
10 149537531 145042 RISHABH BISHT 10 24 4 16 9 4 8 14 10 2 15 13 8 31 168 66.9323
11 149537549 145043 ROBIN SINGH 11 28 3 24 6 6 13 12 14 12 13 21 11 17 191 76.0956
12 149537588 145047 RUPESH DURGAPAL 8 16 1 28 10 8 11 10 10 4 12 15 8 17 158 62.9482
13 149537595 145048 RUSHIL NANGIA 7 8 5 20 9 0 12 6 8 0 16 10 2 31 134 53.3865
14 149537610 145050 SAHIL BHOLA 8 16 4 20 7 10 10 14 11 2 14 18 11 28 173 68.9243
15 149537628 145051 SAI SURYA GAUTAM 11 20 3 24 9 10 12 14 10 8 12 18 11 35 197 78.4861
16 149537635 145052 SAKSHI KATHURIA 6 20 3 24 9 10 9 8 9 8 14 10 11 25 166 66.1355
17 149537642 145053 SAMAKSH GUPTA 12 28 2 24 9 12 13 14 13 14 14 18 11 35 219 87.251
                                       
                                       
                                       
Entered By (LDC)   Checked By UDC           Academic Incharge        Academic Head   Principal
Delhi Institute of Hotel Management & Catering Technology
Attendance Sheet GROUP 'D' (6TH SEMESTER) for the Month of February, 2017  
S.No. IGNOU NCHM  Name Food Production Bakery Front Office Accommodation Operation F&B Advance Service Facility Planning F&B Management Research Sports  day Total %age
TH PR TH PR TH PR TH PR TH PR TH TH TH      
12 24 6 28 12 14 14 16 15 16 18 22 11 35 243  
1 149537650 145054 SHARUN MITTAL 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 1 0 7 14 5.76132
2 149537667 145055 SHIVANG CHAUHAN 4 12 1 4 10 6 7 12 8 2 11 8 8 18 111 45.679
3 149537674 145056 SHIVANG THAKUR 5 12 1 20 10 4 7 6 7 2 11 6 11 35 137 56.3786
4 149537681 145057 SHLOK TEWARI 7 20 4 24 9 10 11 10 10 8 12 14 11 28 178 73.251
5 149537699 145058 SHRIDULA CHATTERJEE 6 16 5 20 8 10 11 16 13 12 16 16 8 35 192 79.0123
6 149537707 145060 SHUBHAM DHANAI 2 12 3 12 6 8 7 8 5 8 9 9 2 35 126 51.8519
7 149537721 145061 SHUBHAM GUPTA 8 20 3 20 8 6 13 12 11 6 13 19 11 24 174 71.6049
8 149537714 145062 SHUBHAM GUPTA 7 20 4 16 7 8 9 8 9 2 9 10 5 28 142 58.4362
9 149537746 145064 SHUBHAM KAUSHAL 9 16 3 16 11 12 10 14 10 12 12 16 6 18 165 67.9012
10 149537753 145065 SHUBHAM PODDAR 7 20 5 12 8 8 12 8 13 6 16 16 8 24 163 67.0782
11 149537778 145067 SHUBHANG ARORA 7 20 2 28 7 14 9 14 9 6 11 18 11 35 191 78.6008
12 149537785 145068 SHUBHANSH MISHRA 4 12 1 12 8 2 7 8 9 2 10 11 5 24 115 47.3251
13 149537800 145071 SOMESHWAR NARAYAN CHAKRAVARTY 7 16 1 24 6 12 9 10 5 6 10 13 11 35 165 67.9012
14 149537825 145073 SURAJ KUMAR 6 20 1 20 10 12 11 4 9 6 15 15 5 35 169 69.5473
15 149537832 145074 TANVEER SINGH 8 12 1 4 10 2 7 8 8 8 13 12 8 14 115 47.3251
16 149537840 145075 TEJAS SOLANKI 10 20 3 20 8 12 11 12 10 10 10 14 11 35 186 76.5432
17 149537864 145077 VAIBHAV KAPOOR 7 20 3 28 6 12 10 14 9 6 11 16 11 35 188 77.3663
                                       
                                       
Entered By (LDC)   Checked By UDC           Academic Incharge        Academic Head   Principal
Delhi Institute of Hotel Management & Catering Technology
Attendance Sheet GROUP 'E' (6TH SEMESTER)  for the Month of February, 2017
S.No. IGNOU NCHM  Name Food Production Bakery Front Office Accommodation Operation F&B Advance Service Facility Planning F&B Management Research Sports day Total %age
TH PR TH PR TH PR TH PR TH PR TH TH TH      
12 28 6 24 12 12 14 18 15 18 18 22 10 35 244  
1 149537889 145079 VARDAAN KHOSLA 8 24 3 20 8 8 5 10 8 12 11 11 5 25 158 64.7541
2 149537911 145082 VISMAY PANDIT 4 16 1 20 5 6 11 14 11 2 6 11 0 25 132 54.0984
3 149537929 145083 YASH SHARMA 10 20 4 16 9 10 12 16 13 14 13 19 5 21 182 74.5902
4 149537936 145084 YASHVIR SINGH TOKAS 6 12 3 20 6 2 12 12 6 0 10 8 0 35 132 54.0984
5 149537943 134982 SAKSHAY ARORA  6 16 3 12 10 6 8 12 7 8 12 10 2 35 147 60.2459
6 149537982 134962 PIYUSH SINGH 7 24 0 16 4 6 9 14 7 14 9 11 4 35 160 65.5738
7 149537990 134947 MAYANK SHARMA 2 16 1 8 9 6 10 2 9 4 12 10 4 17 110 45.082
8 149538003 134951 MOHIT SHARMA 6 16 2 12 7 6 10 10 9 6 6 11 4 10 115 47.1311
9 149538010 134946 MAYANK CHONA 9 20 3 20 8 6 11 12 10 8 13 13 0 18 151 61.8852
10 138149155 134953 MONA 7 16 3 12 7 10 12 12 12 8 12 14 4 28 157 64.3443
11 138148723 134989 SUDHANSHU SINGH 7 20 3 8 8 4 10 8 8 10 14 16 0 35 151 61.8852
12 138148794 134996 TUSHAR KAPOOR 10 28 3 16 8 2 10 10 10 0 12 18 0 35 162 66.3934
13 128306824 124943 UTSAV ARORA 9 20 2 12 7 8 11 14 10 8 13 17 5 32 168 68.8525
14 138149005 134937 KARAN KHULLAR 3 4 1 12 2 0 3 6 1 2 2 2 0 18 56 22.9508
15 118285660 114343 ROHAN KALLA 8 24 5 20 10 6 9 12 9 10 14 17 4 35 183 75
16 138148859 135004 VISHAKHA SINGH 10 20 5 20 8 4 7 14 6 6 15 16 5 28 164 67.2131
17 138148121 134894 ABHISHEK VATS 10 12 5 20 10 8 9 10 10 8 17 20 10 35 184 75.4098
                                       
                                       
                                       
Entered By (LDC)   Checked By UDC           Academic Incharge        Academic Head   Principal

Photos

Contact

Lajpat Nagar IV,
Near Lady Shri Ram College,
Delhi - 110024
India
Phone: +91 11 26214812
Email: dihm.net@gmail.com