Delhi Institute of Hotel Management & Catering Technology
Attendance Sheet GROUP 'A' (1ST SEMESTER)  for the Month of August
S.No.    Food Production Bakery Front Office Accommodation Operation F&B  Service Hotel Engineering Computers Nutrition Total %age
TH PR PR TH PR TH PR TH PR TH TH PR TH    
10 20 20 11 10 10 10 8 24 18 6 24 10 181  
1 AAKASH MISRI 8 18 16 9 8 8 8 8 20 14 6 24 8 155 85.635
2 ABHINAY PANDE 8 20 20 11 6 10 6 8 24 14 3 20 10 160 88.398
3 ABHINEET KUMAR PANTHRI 8 12 16 9 6 7 6 7 20 12 5 20 6 134 74.033
4 ABHISHEK GUPTA 8 20 20 11 6 6 6 8 24 14 6 24 8 161 88.95
5 ABHISHEK SHARMA 8 20 20 10 6 10 6 5 24 16 6 20 8 159 87.845
6 ABUZER AJMAL 8 20 20 9 10 8 10 8 24 16 6 16 8 163 90.055
7 ADITESH AGGARWAL 8 20 16 10 6 8 6 5 20 13 3 24 8 147 81.215
8 ADITYA AMOL MERWADE 8 12 16 9 6 8 6 6 20 15 5 20 6 137 75.691
9 AKHILESH NAUTIYAL 8 20 20 11 6 10 6 8 24 18 6 24 10 171 94.475
10 AKSHITA KAPOOR 10 20 20 10 6 7 6 6 24 14 4 20 9 156 86.188
11 AKSHITA SOOD 10 20 20 11 10 8 10 8 24 18 5 24 10 178 98.343
12 ALISHA MASIH 8 20 20 10 8 9 8 5 20 13 2 12 4 139 76.796
13 AMAN BHARDWAJ 10 20 20 11 6 8 8 6 20 12 2 24 9 156 86.188
14 AMAN CHOUDHARY 8 20 20 9 6 10 6 8 24 14 3 16 9 153 84.53
15 AMRITA SINGH SAINI 10 20 20 10 6 10 6 8 24 18 3 16 9 160 88.398
16 ANANT KANOJIA 10 20 20 11 10 8 10 8 24 18 6 20 9 174 96.133
17 ANUGRAH 8 20 20 10 8 9 8 5 16 11 1 12 5 133 73.481
18 ANUJ SAXENA 8 20 20 11 8 6 8 8 20 16 3 24 7 159 87.845
19 ARYAN SAXENA 8 20 20 9 6 7 6 6 12 14 4 24 9 145 80.11
20 ASHISH KARKHUR 8 20 16 11 10 6 10 7 20 14 6 20 7 155 85.635
21 ASHISH VINCENT BARLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 ATHARVA RAGHUVANSHI 8 20 16 11 10 9 10 8 20 13 6 20 8 159 87.845
23 AYUSH CHOUDHARY 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 4 2.2099
24 B SNIGDHA RAO 10 20 16 11 10 8 8 7 16 15 5 20 8 154 85.083
25 DAPHIWANHUN WAR 6 20 20 11 10 9 8 6 20 18 3 24 8 163 90.055
26 DEEPAK GUSAIN 8 20 20 0 4 8 6 5 20 12 5 20 6 134 74.033
                                 
                                 
                                 
                                 
Entered By (LDC) Checked By UDC Academic Incharge   Academic Head     Principal
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
Delhi Institute of Hotel Management & Catering Technology
Attendance Sheet GROUP 'B' (1ST SEMESTER)  for the Month of August
S.No. Name Food Production Bakery Front Office Accommodation Operation F&B  Service Hotel Engineering Computers Nutrition Total %age
TH PR PR TH PR TH PR TH PR TH TH PR TH    
10 24 20 11 14 10 16 8 20 18 6 24 10 191  
1 DEEPANSHU 10 16 20 11 14 10 16 8 20 18 6 24 8 181 94.764
2 DEEPANSHU KUMAR MEENA 10 16 16 10 12 8 14 8 20 14 4 20 8 160 83.77
3 DEVANSHU THAREJA 10 16 4 8 12 5 14 8 16 15 5 20 9 142 74.346
4 DEVASHISH SINGH 10 16 16 11 12 5 14 6 12 11 3 16 7 139 72.775
5 DHWANI MALHOTRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 DIVYA RAJ 8 20 12 11 14 10 16 8 16 16 3 24 7 165 86.387
7 DIVYANSH BHARDWAJ 8 20 16 11 12 8 14 8 16 14 4 24 7 162 84.817
8 DIVYANSH RAJAT 8 20 20 11 10 9 10 8 20 13 4 20 9 162 84.817
9 DIVYESH M KHANDRIKAR 8 0 4 3 6 8 10 4 12 3 4 12 4 78 40.838
10 DRISHTI SHARMA 8 16 16 11 14 9 14 8 20 16 4 24 9 169 88.482
11 GAUTAM KUMAR 10 16 20 11 14 9 16 8 20 15 3 20 9 171 89.529
12 GURLEEN KAUR 10 20 16 11 12 10 14 8 20 18 5 20 9 173 90.576
13 GURUDAYAL 10 20 16 11 14 9 16 8 20 15 4 24 10 177 92.67
14 HARMANDEEP SINGH 8 20 16 9 8 7 10 8 20 11 5 12 8 142 74.346
15 HARSH MANN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 HARSHIT 10 16 16 10 14 10 16 8 20 18 6 24 7 175 91.623
17 HARSHITA SINGH 6 12 16 7 10 8 12 8 16 12 2 20 7 136 71.204
18 HIMANSHI 10 16 16 11 14 10 16 8 20 18 5 24 9 177 92.67
19 HIRA JASEEM 10 20 16 10 14 8 14 8 20 18 4 24 8 174 91.099
20 JATIN UDHWANI 6 20 16 5 6 9 8 6 20 16 3 24 9 148 77.487
21 KARAN 10 20 12 9 14 7 16 6 20 18 3 20 8 163 85.34
22 KARTIK GAUR 10 20 16 11 14 9 14 8 20 18 6 24 8 178 93.194
23 KARTIK KHANNA 10 20 12 8 12 9 16 7 16 17 4 20 5 156 81.675
24 KARTIK UPADHYAY 10 20 20 11 14 10 16 8 20 16 6 24 9 184 96.335
25 KASHISH KHANNA 8 20 12 11 14 7 16 8 16 13 4 24 7 160 83.77
                                 
                                 
                                 
                                 
Entered By (LDC) Checked By UDC Academic Incharge   Academic Head     Principal
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
Delhi Institute of Hotel Management & Catering Technology
Attendance Sheet GROUP 'C' (1ST SEMESTER)  for the Month of August
S.No. Name Food Production Bakery Front Office Accommodation Operation F&B  Service Hotel Engineering Computers Nutrition Total %age
TH PR PR TH PR TH PR TH PR TH TH PR TH    
10 24 16 11 10 10 12 8 20 18 6 24 10 179  
1 KAUSHAL KUSHWAHA 10 20 16 11 8 10 12 8 20 18 6 24 9 172 96.089
2 KSHITIJ CHOUDHARY 6 20 16 9 8 6 10 7 12 14 3 20 5 136 75.978
3 KSHITIZ KANOJIA 6 24 12 6 6 7 10 0 12 10 2 20 3 118 65.922
4 KUHOO KAUSHIK 8 24 16 11 10 10 12 6 20 18 3 24 8 170 94.972
5 KUNAL BAUKHANDI 10 20 16 10 8 9 12 8 16 15 2 24 8 158 88.268
6 MANDEEP ARORA 10 24 16 9 6 6 8 6 20 10 2 16 6 139 77.654
7 MANISH BHANDARI 10 16 16 11 8 9 12 8 20 17 5 22 9 163 91.061
8 MANISH KUMAR 10 20 16 11 10 10 12 8 20 18 6 24 9 174 97.207
9 MANISH TIWARI 10 24 16 11 10 10 12 8 20 18 6 24 9 178 99.441
10 MANJEET KAUR 10 24 16 11 8 8 10 8 20 16 3 22 9 165 92.179
11 MANSI SAINI 10 20 16 11 8 10 12 8 20 18 4 20 9 166 92.737
12 MAYANK KUMAR 10 16 12 11 8 7 12 7 20 13 5 24 6 151 84.358
    10 24 16 11 10 10 12 8 20 18 8 24 10 181  
13 MOHAMMED SAIF 10 20 12 8 8 7 10 6 20 10 5 20 8 144 79.558
14 MOHD MUJAHID SHAMSI 10 22 16 10 2 9 8 8 20 14 7 20 7 153 84.53
15 MUKUL SINGH 10 24 16 11 10 10 12 8 20 18 8 24 8 179 98.895
16 NAMAN SINGH 10 24 16 8 6 6 6 6 10 10 6 16 8 132 72.928
17 NAMAN SOOD 0 0 0 0 0 1 0 0 8 3 0 0 0 12 6.6298
18 NAVEEN 10 16 16 11 10 10 12 8 20 18 8 24 8 171 94.475
19 NAVNEET KUMAR 10 20 16 11 8 9 12 8 16 10 5 20 5 150 82.873
20 NONWAR DIVYA PRIYA VINAY 8 20 16 7 8 4 8 5 20 12 4 8 3 123 67.956
21 PARAS VERMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 PARITOSH NAYYAR 10 24 12 10 6 6 12 6 14 5 1 8 3 117 64.641
23 PARTH SHARMA 10 24 12 11 8 9 12 6 16 8 6 16 3 141 77.901
24 PIYUSH ATTRI 0 0 8 7 8 8 10 6 14 7 5 14 1 88 48.619
25 POOJAN SHARMA 8 16 16 6 6 8 10 5 18 10 5 12 2 122 67.403
                                 
                                 
                                 
                                 
Entered By (LDC) Checked By UDC Academic Incharge   Academic Head     Principal
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
Delhi Institute of Hotel Management & Catering Technology
Attendance Sheet GROUP 'D' (1ST SEMESTER)  for the Month of August
S.No. Name Food Production Bakery Front Office Accommodation Operation F&B  Service Hotel Engineering Computers Nutrition Total %age
TH PR PR TH PR TH PR TH PR TH TH PR TH    
10 24 24 11 12 10 10 8 16 18 8 20 10 181  
1 PRASHANT KAPOOR 6 24 20 3 6 6 8 5 12 12 6 4 3 115 63.536
2 PRATEEK DAGA 10 24 24 11 12 8 8 7 12 11 4 20 9 160 88.398
3 PREETI RAWAT 10 20 20 9 6 10 8 6 16 18 5 20 4 152 83.978
4 PRIYAM CHAUDHARY 6 8 8 9 2 5 4 5 2 9 4 8 3 73 40.331
5 PUJAN GANGWANI 10 12 20 11 6 8 8 6 8 7 6 16 2 120 66.298
6 R TANMAY 8 20 24 11 12 10 10 8 16 18 8 20 9 174 96.133
7 RAHUL JHA 10 24 24 11 10 10 10 8 12 16 8 16 9 168 92.818
8 RAJPREET SINGH 8 24 24 11 6 8 6 6 8 13 8 16 3 141 77.901
9 REENU MARIAM THOMAS 10 24 20 11 10 8 10 6 16 14 5 20 9 163 90.055
10 RISHABH VIVIAN SINGH 10 20 12 8 8 6 6 5 12 8 3 12 5 115 63.536
11 RITESH SHANKER 10 24 24 4 6 7 8 4 8 11 3 12 2 123 67.956
12 ROHAN SAXENA 10 24 24 11 10 10 10 8 16 16 5 20 9 173 95.58
13 ROHIT CHAUDHARY 10 24 24 5 2 10 6 5 16 18 4 20 7 151 83.425
14 SAKSHI SHARMA 8 20 24 11 12 9 10 8 16 18 5 20 9 170 93.923
15 SAMARTH JULKA 10 20 16 10 10 9 8 7 16 10 6 20 3 145 80.11
16 SANJANA PAURIYAL 8 24 24 11 10 10 10 8 16 18 5 20 9 173 95.58
17 SAPTRISHI DAS 10 24 20 10 12 10 10 7 12 17 7 20 8 167 92.265
18 SARTHAK ARYA 8 24 16 2 2 6 8 5 16 14 3 20 6 130 71.823
19 SARTHAK SACHDEVA 8 24 12 2 2 5 10 4 8 9 0 16 2 102 56.354
20 SATVIK MEHRA 8 24 24 9 10 9 6 8 8 11 5 12 6 140 77.348
21 SEBIN DAVIS 10 24 24 11 10 9 10 8 16 18 7 20 9 176 97.238
22 SHASHWAT PANDEY 6 24 20 11 10 10 8 8 12 14 4 16 7 150 82.873
23 SHAURYA CHOPRA 8 24 24 11 10 9 8 7 16 14 7 20 7 165 91.16
24 SHIV 8 24 24 11 4 9 8 8 16 14 6 16 7 155 85.635
25 SHRISHTI VIJ 8 24 20 11 12 8 10 8 16 12 5 16 6 156 86.188
                                 
                                 
                                 
                                 
Entered By (LDC) Checked By UDC Academic Incharge    Academic Head     Principal
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
Delhi Institute of Hotel Management & Catering Technology
Attendance Sheet GROUP 'E' (1ST SEMESTER)  for the Month of August
S.No. Name Food Production Bakery Front Office Accommodation Operation F&B  Service Hotel Engineering Computers Nutrition Total %age
TH PR PR TH PR TH PR TH PR TH TH PR TH    
10 20 24 11 8 10 8 8 24 18 8 16 10 175  
1 SHRISTI PANDEY 10 20 20 10 6 10 6 7 20 11 6 14 6 146 83.429
2 SHUBHAM SINGH 8 20 24 11 8 10 8 8 24 16 8 16 7 168 96
3 SIDDHARTH KHURANA 8 12 16 8 4 7 6 6 24 12 4 12 6 125 71.429
4 SIDDHARTH PAL 8 20 24 11 8 9 8 8 20 16 8 16 6 162 92.571
5 SIDDHARTHA BASAK 8 20 24 11 8 7 8 6 24 14 7 12 7 156 89.143
6 SIMRAN SACHDEVA 10 20 16 8 8 8 8 8 20 14 6 12 8 146 83.429
7 SONU GAUTAM 10 20 20 10 4 10 6 8 16 14 8 16 6 148 84.571
8 SUBROTO SAKLANI 10 20 16 11 6 5 8 8 24 11 7 12 7 145 82.857
9 SUKHANSH BISWAL 10 14 20 11 8 9 8 8 24 16 6 16 9 159 90.857
10 TANYA KAPOOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 TARUN MEHRA 8 20 24 11 4 10 8 8 24 16 7 16 6 162 92.571
12 VAIBHAV JUNEJA 10 16 24 11 8 9 8 8 24 16 8 16 9 167 95.429
13 VANI KUMAR 10 20 24 11 4 9 6 8 24 16 6 16 9 163 93.143
14 VARUNIKA TIWARI 6 20 20 11 8 9 8 7 24 14 8 16 9 160 91.429
15 YASH CHAUDHARY 10 20 16 9 4 6 0 8 20 11 6 16 7 133 76
16 YASH PRATAP SINGH 8 20 24 9 8 9 6 7 24 14 8 16 9 162 92.571
17 YASHAA SABHLOK 8 20 24 11 4 9 8 5 20 10 6 16 6 147 84
18 YASHASVI SAMRAT 8 12 20 10 6 10 6 8 24 14 8 16 8 150 85.714
19 MANDEEP SINGH MEHTA 8 20 20 9 8 7 5 8 24 14 8 12 6 149 85.143
20 VIBHOR SRIVASTAVA 8 0 4 7 2 7 4 0 12 10 4 8 4 70 40
21 MAYANK ANAND 10 20 16 11 4 7 6 4 20 8 6 16 5 133 76
22 MOHIT VASHISHT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 RAHUL ARYA 8 20 16 8 2 7 2 6 12 11 5 16 6 119 68
24 ARJUN MALHOTRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 PRANJAL TIWARI 8 20 16 11 6 9 6 5 24 16 8 14 8 151 86.286
26 SRIJAN RAI 10 20 16 10 0 5 6 5 12 9 4 8 5 110 62.857
27 YURSHIM KAZINGMEI 2 4 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 12 6.8571
28 NAVEEN DUBEY 6 10 16 6 4 6 4 4 8 10 4 4 3 85 48.571
                                 
                                 
                                 
                                 
Entered By (LDC) Checked By UDC Academic Incharge   Academic Head     Principal

Photos

Contact

Lajpat Nagar IV,
Near Lady Shri Ram College,
Delhi - 110024
India
Phone: +91 11 26214812
Email: dihm.net@gmail.com