Delhi Institute of Hotel Management & Catering Technology        
 2nd Semester Attendance  GROUP- ' A' (Attendance upto 31st January, 2018)        
S.No.   NCHM  Name Food Production Bakery Practical Food & Beverage Service Housekeeping Front Office Accounts Business Communication Food Science Total %age        
  Th. Pr. Pr. Th. Pr. Th. Pr. Th. Pr. Th. Th Th              
  12 24 16 12 24 10 12 12 12 18 12 4 168          
1 179068276 1741207001 AAKASH MISRI 12 24 12 10 20 10 12 10 12 16 12 4 154 91.67        
2 1790683609 1741207002 ABHINAY PANDE 10 8 12 4 20 8 8 6 10 14 10 4 114 67.86        
3 179068316 1741207003 ABHINEET KUMAR PANTHRI 8 20 8 6 16 6 8 8 6 8 6 2 102 60.71        
4 179068283 1741207004 ABHISHEK GUPTA 12 24 12 10 20 6 12 8 10 12 10 2 138 82.14        
5 179068290 1741207005 ABHISHEK SHARMA 12 16 8 10 20 8 6 10 6 10 8 2 116 69.05        
6 179068323 1741207006 ABUZER AJMAL 12 24 12 10 16 4 10 8 8 10 10 2 126 75        
7 179068330 1741207007 ADITESH AGGARWAL 12 12 16 8 20 8 12 10 12 10 8 4 132 78.57        
8 179068348 1741207008 ADITYA AMOL MERWADE 8 12 4 6 20 8 8 8 8 12 8 2 104 61.9        
9 179068355 1741207009 AKHILESH NAUTIYAL 12 16 8 10 24 8 10 8 10 18 10 4 138 82.14        
10 179068362 1741207010 AKSHITA KAPOOR 12 16 4 6 8 2 6 4 6 12 6 2 84 50        
11 179068370 1741207011 AKSHITA SOOD 10 20 12 10 20 8 10 8 10 14 10 4 136 80.95        
12 179068387 1741207012 ALISHA MASIH 6 0 8 6 16 8 2 8 2 4 4 2 66 39.29        
13 179068394 1741207013 AMAN BHARDWAJ 12 8 4 6 16 8 2 10 4 10 8 2 90 53.57        
14 179068402 1741207014 AMAN CHOUDHARY 8 8 4 6 16 6 2 10 4 12 8 2 86 51.19        
15 179068410 1741207015 AMRITA SINGH SAINI 12 4 12 6 20 8 10 10 10 12 8 2 114 67.86        
16 179068427 1741207016 ANANT KANOJIA 12 20 16 8 20 6 10 8 10 18 10 4 142 84.52        
17 179068434 1741207017 ANUGRAH 12 4 8 4 12 8 2 8 2 2 4 2 68 40.48        
18 179068441 1741207018 ANUJ SAXENA 10 8 4 8 16 8 10 8 12 16 8 2 110 65.48        
19 179068459 1741207019 ARYAN SAXENA 8 20 0 8 12 4 8 0 10 14 8 0 92 54.76        
20 179068466 1741207020 ASHISH KARKHUR 8 12 12 6 12 4 10 2 8 12 10 2 98 58.33        
21 179068473 1741207022 ATHARVA RAGHUVANSHI 10 20 8 8 20 6 10 8 12 16 10 4 132 78.57        
22 179068480 1741207024 B SNIGDHA RAO 10 12 8 8 20 6 8 10 6 16 8 2 114 67.86        
                                           
                                           
                                           
Entered By (LDC)   Checked By UDC       Academic Incharge        Academic Head   Principal        
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
Delhi Institute of Hotel Management & Catering Technology        
 2nd Semester Attendance  GROUP- ' B' (Attendance upto 31st January, 2018)        
S.No.   NCHM  Name Food Production Bakery Practical Food & Beverage Service Housekeeping Front Office Accounts Business Communication Food Science Total %age        
  Th. Pr. Pr. Th. Pr. Th. Pr. Th. Pr. Th. Th Th            
  12 24 24 12 20 10 12 12 12 18 12 4 172          
1 179068498 1741207025 DAPHIWANHUN WAR 10 12 8 6 4 8 6 10 6 8 6 2 86 50        
2 179068269 1741207026 DEEPAK GUSAIN 12 12 8 8 12 10 10 10 10 16 10 2 120 69.77        
3 179068251 1741207027 DEEPANSHU 10 20 24 10 16 8 12 10 10 14 10 4 148 86.05        
4 179068244 1741207028 DEEPANSHU KUMAR MEENA 10 8 8 6 8 10 6 8 8 8 8 2 90 52.33        
5 179068237 1741207029 DEVANSHU THAREJA 8 20 20 6 12 2 10 4 8 6 6 2 104 60.47        
6 179068220 1741207030 DEVASHISH SINGH 12 24 24 8 16 2 6 4 6 6 6 0 114 66.28        
7 179068205 1741207033 DIVYANSH BHARDWAJ 12 16 24 12 16 8 10 8 10 16 8 0 140 81.4        
8 179068197 1741207034 DIVYANSH RAJAT 10 0 4 4 4 2 4 0 0 0 2 0 30 17.44        
9 179068180 1741207036 DRISHTI SHARMA 12 20 20 8 20 6 12 10 12 14 10 4 148 86.05        
10 179068172 1741207037 GAUTAM KUMAR 12 20 20 8 20 8 12 12 12 18 10 2 154 89.53        
11 179068165 1741207038 GURLEEN KAUR 12 20 16 4 12 10 10 10 10 12 8 2 126 73.26        
12 179068158 1741207039 GURUDAYAL 4 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 14 8.14        
13 179068140 1741207040 HARMANDEEP SINGH 12 16 16 10 16 6 4 6 6 6 6 2 106 61.63        
14 179068133 1741207042 HARSHIT 6 20 16 10 12 6 12 10 12 14 10 4 132 76.74        
15 179068126 1741207043 HARSHITA SINGH 12 12 16 10 16 8 12 12 12 18 10 2 140 81.4        
16 179068119 1741207044 HIMANSHI 10 16 12 6 12 6 12 10 10 16 8 2 120 69.77        
17 179068101 1741207045 HIRA JASEEM 12 24 16 8 16 8 12 8 10 14 10 4 142 82.56        
18 179068093 1741207046 JATIN UDHWANI 12 16 20 8 12 6 8 10 10 14 8 2 126 73.26        
19 179068086 1741207047 KARAN 12 20 24 12 16 8 10 8 10 12 8 2 142 82.56        
20 179068079 1741207048 KARTIK GAUR 10 16 12 6 16 8 10 10 10 14 10 4 126 73.26        
  179068061 1741207049 KARTIK KHANNA 10 24 24 8 8 6 10 6 12 6 8 2 124 72.09        
  179068054 1741207050 KARTIK UPADHYAY 8 20 20 10 12 8 4 10 8 10 8 2 120 69.77        
                                           
                                           
Entered By (LDC)   Checked By UDC       Academic Incharge        Academic Head   Principal        
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
Delhi Institute of Hotel Management & Catering Technology        
 2nd Semester Attendance  GROUP- ' C' (Attendance upto 31st January, 2018)        
S.No.   NCHM  Name Food Production Bakery Practical Food & Beverage Service Housekeeping Front Office Accounts Business Communication Food Science Total  %age        
                                     
  12 24 24 12 24 10 12 12 10 18 12 4 174          
1 179068047 1741207051 KASHISH KHANNA 6 24 20 12 20 8 12 10 10 10 8 4 144 82.76        
2 179068030 1741207052 KAUSHAL KUSHWAHA 10 20 12 10 16 4 6 10 4 8 10 0 110 63.22        
3 179068022 1741207053 KSHITIJ CHOUDHARY 8 24 20 12 24 6 8 10 6 10 8 4 140 80.46        
4 179068008 1741207055 KUHOO KAUSHIK 10 20 16 8 20 10 12 6 10 8 8 2 130 74.71        
5 179067994 1741207056 KUNAL BAUKHANDI 10 20 20 10 20 6 10 8 6 12 10 2 134 77.01        
6 179067987 1741207057 MANDEEP ARORA 10 16 12 10 16 8 8 4 6 14 8 2 114 65.52        
7 179067970 1741207058 MANISH BHANDARI 10 24 24 12 24 8 10 12 8 12 10 4 158 90.8        
8 179067962 1741207059 MANISH KUMAR 8 24 20 10 16 8 8 12 8 12 10 4 140 80.46        
9 179067955 1741207060 MANISH TIWARI 12 24 24 12 20 10 12 10 10 16 10 4 164 94.25        
10 179067948 1741207061 MANJEET KAUR 12 20 20 8 16 4 8 8 4 14 10 2 126 72.41        
11 179067930 1741207062 MANSI SAINI 8 16 12 12 20 8 10 6 8 10 8 0 118 67.82        
12 179067923 1741207063 MAYANK KUMAR 10 20 20 10 20 4 8 10 4 12 10 2 130 74.71        
        12 24 24 12 24 12 12 12 10 20 12 4 178          
9 179067916 1741207064 MOHAMMED SAIF 8 16 16 8 16 6 8 6 8 8 6 2 108 60.67        
10 179067909 1741207065 MOHD MUJAHID SHAMSI 6 20 16 6 12 6 8 6 6 10 10 4 110 61.8        
11 179067890 1741207066 MUKUL SINGH 10 20 20 10 20 10 10 10 6 14 12 0 142 79.78        
12 179067883 1741207067 NAMAN SINGH 8 16 16 10 20 6 6 6 6 8 8 2 112 62.92        
13 179067876 1741207069 NAVEEN 10 20 20 10 20 8 8 6 6 12 12 2 134 75.28        
14 179067869 1741207070 NAVNEET KUMAR 12 24 20 10 20 8 10 10 6 10 12 2 144 80.9        
15 179067844 1741207073 PARITOSH NAYYAR 10 20 20 10 20 6 8 8 6 10 12 2 132 74.16        
16 179067837 1741207074 PARTH SHARMA 12 24 24 8 12 8 10 6 8 6 12 4 134 75.28        
17 179067812 1741207076 POOJAN SHARMA 12 16 12 10 16 4 4 4 4 8 8 2 100 56.18        
18 179067805 1741207077 PRASHANT KAPOOR 12 20 20 8 12 4 8 8 8 16 8 0 124 69.66        
19 179067797 1741207078 PRATEEK DAGA 12 20 24 10 20 10 10 4 8 18 8 2 146 82.02        
                                           
                                           
                                           
                                           
Entered By (LDC)   Checked By UDC       Academic Incharge        Academic Head   Principal        
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
Delhi Institute of Hotel Management & Catering Technology        
 2nd Semester Attendance  GROUP- ' D' (Attendance upto 31st January, 2018)        
S.No.   NCHM  Name Food Production Bakery Practical Food & Beverage Service Housekeeping Front Office Accounts Business Communication Food Science Total  %age        
                                     
  12 20 24 12 24 12 8 12 8 20 12 4 168          
1 179067780 1741207079 PREETI RAWAT 12 16 20 12 24 10 2 8 2 16 8 0 130 77.38        
2 179067772 1741207080 PRIYAM CHAUDHARY 8 16 16 8 20 8 2 10 6 18 12 4 128 76.19        
3 179067765 1741207081 PUJAN GANGWANI 12 20 20 10 24 10 8 10 8 16 10 4 152 90.48        
4 179067758 1741207082 R TANMAY 12 12 20 10 16 8 6 10 6 6 8 4 118 70.24        
5 179067740 1741207083 RAHUL JHA 12 12 16 10 24 4 4 8 4 12 8 2 116 69.05        
6 179067733 1741207084 RAJPREET SINGH 12 20 24 8 16 6 6 8 6 14 8 4 132 78.57        
7 179067726 1741207085 REENU MARIAM THOMAS 8 12 12 10 16 2 4 6 4 12 8 2 96 57.14        
8 179067719 1741207086 RISHABH VIVIAN SINGH 8 12 16 10 12 10 4 8 4 12 8 0 104 61.9        
9 179067701 1741207087 RITESH SHANKER 8 8 16 10 16 12 6 6 4 16 10 4 116 69.05        
10 179067693 1741207088 ROHAN SAXENA 12 8 16 10 20 10 4 8 4 16 4 2 114 67.86        
11 179067686 1741207089 ROHIT CHAUDHARY 12 16 20 8 20 10 6 4 4 12 10 2 124 73.81        
12 179067679 1741207090 SAKSHI SHARMA 12 16 24 10 16 10 8 4 8 18 10 2 138 82.14        
13 179067661 1741207091 SAMARTH JULKA 6 12 16 8 16 10 4 4 4 6 8 2 96 57.14        
14 179067654 1741207092 SANJANA PAURIYAL 12 16 24 10 24 10 6 12 6 20 12 4 156 92.86        
15 179067647 1741207093 SAPTRISHI DAS 12 16 24 10 24 10 8 8 6 18 12 4 152 90.48        
16 179067630 1741207094 SARTHAK ARYA 12 12 24 10 20 6 6 6 4 12 12 2 126 75        
17 179067622 1741207095 SARTHAK SACHDEVA 12 8 16 6 16 8 6 0 4 8 12 2 98 58.33        
18 179067615 1741207096 SATVIK MEHRA 12 4 20 10 20 10 2 8 2 14 4 0 106 63.1        
19 179067608 1741207097 SEBIN DAVIS 12 8 12 12 16 10 4 10 2 16 6 4 112 66.67        
  179067590 1741207098 SHASHWAT PANDEY 10 8 12 10 8 6 4 4 4 8 6 2 82 48.81        
  179067582 1741207099 SHAURYA CHOPRA 8 12 12 10 20 10 6 6 6 10 8 2 110 65.48        
  179067575 1741207100 SHIV 6 12 24 12 16 10 8 8 6 12 10 0 124 73.81        
  179067568 1741207101 SHRISHTI VIJ 12 8 20 8 12 8 4 8 4 12 4 2 102 60.71        
                                           
                                           
                                           
                                           
Entered By (LDC)   Checked By UDC       Academic Incharge        Academic Head   Principal        
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
Delhi Institute of Hotel Management & Catering Technology        
 2nd Semester Attendance  GROUP- ' E' (Attendance upto 31st January, 2018)        
S.No.   NCHM  Name Food Production Bakery Practical Food & Beverage Service Housekeeping Front Office Accounts Business Communication Food Science Total  %age        
  Th. Pr. Pr. Th. Pr. Th. Pr. Th. Pr. Th. Th Th            
  12 16 20 12 24 12 12 12 12 20 12 4 168          
1 179067550 1741207102 SHRISTI PANDEY 10 12 12 6 12 6 6 6 6 14 8 4 102 60.71        
2 179067543 1741207103 SHUBHAM SINGH 12 8 4 8 16 4 4 6 4 12 10 4 92 54.76        
3 179067536 1741207104 SIDDHARTH KHURANA 12 8 12 10 20 6 10 6 6 20 8 2 120 71.43        
4 179067529 1741207105 SIDDHARTH PAL 12 12 16 12 24 12 12 8 10 18 12 4 152 90.48        
5 179067511 1741207106 SIDDHARTHA BASAK 12 16 20 12 20 8 8 10 8 18 8 4 144 85.71        
6 179067504 1741207107 SIMRAN SACHDEVA 12 12 20 8 20 4 6 6 8 14 8 4 122 72.62        
7 179067496 1741207108 SONU GAUTAM 10 12 12 10 16 10 10 10 10 14 10 2 126 75        
8 179067489 1741207109 SUBROTO SAKLANI 10 16 20 12 24 10 10 12 10 14 6 4 148 88.1        
9 179067471 1741207110 SUKHANSH BISWAL 12 12 8 10 16 12 10 8 10 18 8 2 126 75        
10 179067464 1741207112 TARUN MEHRA 10 16 16 10 20 10 12 10 12 14 4 4 138 82.14        
11 179067457 1741207113 VAIBHAV JUNEJA 12 12 16 12 24 12 12 12 12 16 8 4 152 90.48        
12 179067440 1741207114 VANI KUMAR 12 12 16 10 12 8 8 8 8 14 6 2 116 69.05        
13 179067432 1741207115 VARUNIKA TIWARI 12 12 16 8 16 12 12 10 10 16 12 2 138 82.14        
14 179067425 1741207116 YASH CHAUDHARY 8 0 4 8 20 4 4 4 6 8 8 2 76 45.24        
15 179067418 1741207117 YASH PRATAP SINGH 10 12 16 8 20 12 10 12 10 20 12 2 144 85.71        
16 179067400 1741207118 YASHAA SABHLOK 10 4 4 6 20 10 2 8 6 12 10 2 94 55.95        
17 179067392 1741207119 YASHASVI SAMRAT 12 16 12 12 24 10 8 12 8 14 12 4 144 85.71        
18   1641207048 MANDEEP SINGH MEHTA 10 12 8 6 20 8 4 8 4 12 10 4 106 63.1        
19 179067385 1641207114 VIBHOR SRIVASTAVA 12 0 4 10 20 10 6 8 6 20 8 4 108 64.29        
20   1641207049 MAYANK ANAND 10 4 4 6 16 10 4 6 6 12 10 2 90 53.57        
21   1641207070 PRANJAL TIWARI 12 4 12 12 20 12 8 8 8 20 12 4 132 78.57        
22   1641207099 SRIJAN RAI 10 8 8 6 16 4 2 4 6 8 4 2 78 46.43        
23   1641207019 AYAN ROY 4 12 8 8 16 6 6 6 6 14 10 2 98 58.33        
                                           
                                           
                                           
                                           
Entered By (LDC)   Checked By UDC       Academic Incharge        Academic Head   Principal        

Photos

Contact

Lajpat Nagar IV,
Near Lady Shri Ram College,
Delhi - 110024
India
Phone: +91 11 26214812
Email: dihm.net@gmail.com