Delhi Institute of Hotel Management & Catering Technology
6th  Semester 3 Year B.Sc(HHA) Course Group 'A' (Attendance upto 31st Jaunuary, 2018)
S.No. IGNOU NCHM     Food Production Bakery Front Office Accommodation Operation F&B Advance Service Facility Planning F&B Management Research Total %age
TH PR PR TH PR TH PR TH PR TH TH TH    
20 32 24 16 16 14 16 14 16 30 30 24 252  
1 159045781 155009 AASHISH KUMAR MAHTO 13 20 24 14 14 14 16 14 16 26 26 21 218 86.508
2 159045807 155011 ABHISHEK KUMAR 13 24 24 14 12 14 14 12 16 24 24 21 212 84.127
3 159045814 155012 ABHISHEK VERMA 12 16 12 10 10 14 12 6 12 24 24 18 170 67.46
4 159045853 155016 ADITYA KUMAR CHAKRABORTY 14 16 12 12 12 12 10 8 16 26 26 21 185 73.413
5 159045860 155018 AJAY SINGH RANA 16 20 16 16 10 10 10 10 12 18 24 15 177 70.238
6 159045878 155019 AJAY SINGH KHATRI 20 28 20 16 16 14 16 12 16 30 30 21 239 94.841
7 159045885 155020 AKHIL KUMAR 16 28 24 16 14 14 16 14 16 30 28 24 240 95.238
8 159045892 155021 AKUL SHARMA 12 20 12 8 6 8 10 10 12 16 20 15 149 59.127
9 159045900 155022 AMAN NEGI 12 12 20 12 6 14 8 10 14 18 22 12 160 63.492
10 159045918 155023 AMIT KUMAR SHAH 16 16 16 12 10 14 10 10 14 28 26 18 190 75.397
11 159045925 155024 ANISHA KSHETRAPAL 12 20 16 14 14 10 14 10 10 22 24 21 187 74.206
12 159045932 155025 ANKIT KUMAR SHARMA 16 20 24 12 12 14 12 4 16 22 26 21 199 78.968
13 159045940 155026 ANKIT SINGH 20 24 20 12 10 14 14 12 16 24 28 21 215 85.317
14 159045957 155027 ANUBHAV MATHUR 10 8 20 14 4 12 8 12 12 14 20 15 149 59.127
15 159045964 155028 ANURAG 12 24 20 14 10 10 10 10 14 26 22 18 190 75.397
16 159045971 155029 ANURAG CHAUHAN 16 16 20 12 10 12 10 10 14 26 24 21 191 75.794
17 159045989 155030 ARJUN AGGARWAL 14 24 24 16 16 12 16 12 14 18 18 21 205 81.349
18 159045996 155031 ARTH BINAYAK 14 24 16 14 12 8 14 12 10 24 18 18 184 73.016
19 159046000 155032 ARUNDHATI SINGH 12 20 16 14 14 8 14 10 10 22 24 15 179 71.032
20 159046017 155033 ASHISH GUPTA 12 28 24 16 16 14 16 12 16 26 26 21 227 90.079
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
Entered By (LDC) Checked By (UDC)         Academic Incharge        Academic Head Principal
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
Delhi Institute of Hotel Management & Catering Technology
6th  Semester 3 Year B.Sc(HHA) Course Group 'B' (Attendance upto 31st Jaunuary, 2018)
S.No. IGNOU NCHM  Name Food Production Bakery Front Office Accommodation Operation F&B Advance Service Facility Planning F&B Management Research Total %age
TH PR PR TH PR TH PR TH PR TH TH TH    
20 32 32 16 16 14 16 14 14 30 30 24 258  
1 159046024 155034 ASHISH SANSANWAL 12 24 16 16 12 14 14 10 14 14 22 9 177 68.605
2 159046031 155035 AYUSH TIWARI 12 20 20 14 16 14 14 14 10 22 24 18 198 76.744
3 159046049 155036 BHAVISHYA BHAT 12 20 20 8 10 8 10 8 10 16 20 12 154 59.69
4 159046056 155037 BINAY VERMA 14 24 20 8 14 14 12 10 10 24 24 12 186 72.093
5 159046063 155038 BINISH 10 20 24 12 14 12 16 12 12 20 24 18 194 75.194
6 159046088 155041 DAKSH CHAUDHARY 8 12 12 12 14 14 14 10 10 16 24 3 149 57.752
7 159046095 155042 DEEPAK SHARMA 16 20 24 14 12 12 14 12 10 24 22 15 195 75.581
8 159046103 155043 DEVYANI TRIPATHI 14 24 16 8 8 8 8 10 8 16 20 12 152 58.915
9 159046135 155046 GAURAV DAYAL 10 20 24 12 14 12 16 14 14 18 22 15 191 74.031
10 159046142 155047 GOPIKA SHARMA 20 28 24 14 16 12 16 12 12 26 24 21 225 87.209
11 159046150 155048 HIMANSHU UPPAL 12 24 20 14 12 14 14 8 10 20 20 9 177 68.605
12 159046174 155050 HRITIKA BHARADWAJ 10 8 20 12 8 10 12 10 4 20 20 12 146 56.589
13 159046181 155051 ISHIT MONGA 10 16 16 8 8 10 10 8 12 20 18 0 136 52.713
14 159046199 155052 JAIDEEP SINGH PURI 12 16 8 10 10 10 12 10 8 12 16 9 133 51.55
15 159046207 155053 JASHANDEEP SINGH 16 20 12 16 10 14 14 14 12 16 18 18 180 69.767
16 159046214 155054 JASKIRAN NARULA 16 28 24 16 14 14 14 14 14 24 26 18 222 86.047
17 159046221 155055 JATIN MOR 16 28 32 14 10 12 12 14 4 28 28 15 213 82.558
18 159046239 155056 JOEL K VARGHESE 6 20 16 8 6 6 8 12 4 16 18 9 129 50
19 159046246 155057 JYOTSNA PRATEEK 14 24 20 10 14 12 14 8 8 22 22 12 180 69.767
20 159046253 155058 KARAN DHAWAN 14 24 20 16 16 14 16 14 10 26 28 18 216 83.721
                                   
                                   
                                   
                                   
Entered By (LDC)   Checked By UDC         Academic Incharge        Academic Head Principal
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
Delhi Institute of Hotel Management & Catering Technology
6th  Semester 3 Year B.Sc(HHA) Course Group 'C' (Attendance upto 31st Jaunuary, 2018)
S.No. IGNOU NCHM  Name Food Production Bakery Front Office Accommodation Operation F&B Advance Service Facility Planning F&B Management Research Total %age
TH PR PR TH PR TH PR TH PR TH TH TH    
20 32 32 16 12 14 12 14 16 30 30 24 252  
1 159046260 155059 KARAN SAINI 16 28 28 16 12 12 12 10 8 26 24 18 210 83.333
2 159046278 155060 KARAN THAPAR 14 16 16 10 10 8 6 8 10 22 22 21 163 64.683
3 159046285 155061 KHYATEE SOOD 14 16 32 12 10 14 12 12 14 30 30 21 217 86.111
4 159046292 155062 KHYATI KATARIA 20 32 28 16 8 10 10 14 10 26 26 24 224 88.889
5 159046300 155063 KIRTI LUNIA 14 28 24 14 12 14 12 12 10 22 20 24 206 81.746
6 159046318 155064 KUNWAR PAL SINGH 16 24 28 16 10 12 10 14 16 24 24 18 212 84.127
7 159046325 155065 LAXMI KANDANGKEL 12 28 24 10 10 12 10 10 6 24 22 18 186 73.81
8 159046357 155068 MRITYUNJAY KUMAR 12 20 24 10 6 12 6 10 10 20 24 18 172 68.254
9 159046364 155069 NANCY BANSAL 10 20 20 12 8 12 10 8 6 20 26 24 176 69.841
        14 32 32 16 12 14 12 14 16 30 30 24 246  
10 159046389 155071 NEELANSH AGARWAL 14 24 28 12 10 8 12 8 8 24 22 12 182 73.984
11 159046404 155073 NISHA KASHYAP 10 20 20 10 4 12 6 8 10 20 24 18 162 65.854
12 159046411 155074 PARAS 12 24 28 16 12 14 12 12 12 28 26 21 217 88.211
13 159046429 155075 PARAS BHATIA 10 28 24 16 10 12 10 12 10 22 20 21 195 79.268
14 159046436 155076 PAYASWINI BANSAL 8 16 20 12 8 14 10 10 10 24 22 18 172 69.919
15 159046443 155077 PIYUSH RANJAN VARSHNEY 8 20 20 14 8 10 12 12 8 16 20 12 160 65.041
16 159046475 155080 PRIYANSHU CHATURVEDI 8 32 28 10 4 12 4 6 6 10 18 9 147 59.756
17 159046482 155081 RACHIT MOHINI 10 20 20 10 10 14 6 12 10 20 24 21 177 71.951
18 159046490 155082 RAGHUVANSH BINDAL 6 28 12 10 6 6 4 6 8 12 18 9 125 50.813
19 159046515 155084 RAHUL BORA 14 32 32 16 12 14 10 14 16 30 28 21 239 97.154
20 159046522 155085 RAHUL RIYAL 12 28 28 14 6 10 8 12 10 26 24 15 193 78.455
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
Entered By (LDC)   Checked By UDC         Academic Incharge        Academic Head Principal
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
Delhi Institute of Hotel Management & Catering Technology
6th  Semester 3 Year B.Sc(HHA) Course Group 'D' (Attendance upto 31st Jaunuary, 2018)
S.No. IGNOU NCHM  Name Food Production Bakery Front Office Accommodation Operation F&B Advance Service Facility Planning F&B Management Research Total %age
TH PR PR TH PR TH PR TH PR TH TH TH    
14 28 32 16 16 14 16 14 16 30 30 18 244  
1 159046547 155087 RAMIT MADAN 14 28 24 16 8 14 8 12 14 22 26 12 198 81.148
2 159046586 155091 RUBAL PANDEY 8 16 20 12 4 12 8 10 12 24 24 9 159 65.164
3 159046593 155092 SAGAR ARORA 12 24 24 12 10 12 12 12 12 26 22 12 190 77.869
4 159046601 155093 SAGAR KALRA 16 20 24 14 12 12 10 12 16 26 26 12 200 81.967
5 159046626 155095 SAHIB CHOPRA 6 16 28 10 2 8 8 8 8 14 18 6 132 54.098
6 159046633 155096 SAJAL MEHTA 8 20 24 6 4 8 4 6 8 6 14 3 111 45.492
7 159046640 155097 SAMARTH KAPOOR 10 16 28 12 6 14 10 12 10 22 24 9 173 70.902
8 159046665 155099 SAURABH PURI 14 24 32 14 14 12 14 10 14 28 26 12 214 87.705
9 159046672 155100 SAURABH THAKUR 8 24 32 12 6 12 14 12 6 24 26 6 182 74.59
10 159046680 155101 SHASHANK NEGI 10 20 24 14 14 12 16 12 10 26 26 12 196 80.328
11 159046697 155102 SHIKHA 14 20 24 12 4 14 14 10 10 26 26 12 186 76.23
12 159046705 155103 SHIVAM VAISHYA 8 28 28 14 14 14 14 12 16 30 26 15 219 89.754
13 159046712 155104 SHIVANI CHAUHAN 14 20 24 8 6 12 12 12 8 20 26 6 168 68.852
14 159046720 155105 SHUBHAM BHARDWAJ 10 24 24 14 6 14 12 12 14 28 26 15 199 81.557
15 159046737 155106 SHUBHAM CHAKRAVORTY 10 28 20 14 6 14 10 12 10 26 24 15 189 77.459
16 159046744 155107 SHUBHAM JAISWAL 8 24 32 12 6 12 12 12 12 16 24 6 176 72.131
17 159046751 155108 SHUBHAM SHARMA 14 20 24 14 14 14 16 14 16 26 26 9 207 84.836
18 159046769 155109 SHWETA RAY 12 24 32 16 14 14 14 14 14 28 24 12 218 89.344
19 159046776 155110 SIDDHARTH BASU 8 20 20 12 14 8 14 10 10 22 24 9 171 70.082
20 159046783 155112 SIMRAN SHARMA 14 16 20 12 8 12 10 12 16 20 24 9 173 70.902
21 159046790 155114 SUPRIYA CHATTERJEE 8 20 28 10 8 12 10 8 12 16 20 12 164 67.213
                                   
                                   
                                   
                                   
Entered By (LDC)   Checked By UDC         Academic Incharge        Academic Head Principal
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
Delhi Institute of Hotel Management & Catering Technology
6th  Semester 3 Year B.Sc(HHA) Course Group 'E' (Attendance upto 31st Jaunuary, 2018)
S.No. IGNOU NCHM  Name Food Production Bakery Front Office Accommodation Operation F&B Advance Service Facility Planning F&B Management Research Total %age
TH PR PR TH PR TH PR TH PR TH TH TH    
14 24 28 16 16 14 16 14 16 30 30 24 242  
1 159046816 155116 TINKU KUMAR 12 20 24 12 12 14 12 12 12 18 22 15 185 76.446
2 159046823 155117 VAIBHAV VOHRA 10 12 16 10 10 12 14 14 12 18 20 12 160 66.116
3 159046848 155119 VARUN PANDITA 12 20 20 16 10 14 12 12 16 24 28 21 205 84.711
4 159046862 155121 VINEET SINGH 10 16 24 12 14 14 12 10 12 20 24 12 180 74.38
5 159046870 155122 VIPIN KUMAR SHARMA 10 20 20 12 12 10 14 8 10 14 18 12 160 66.116
6 159046887 155123 VRINDA GAUTAM 12 12 20 14 12 10 12 12 10 26 24 12 176 72.727
7 159046894 155124 YOGESH KANOJIA 10 24 20 12 4 14 10 10 10 20 26 9 169 69.835
8 159046902 155125 YOGESH KUMAR 12 12 20 12 12 14 14 10 12 20 20 12 170 70.248
9 149536927 144970 ADARSH KUMAR 8 16 20 10 4 12 12 6 8 10 14 6 126 52.066
10 149537001 144978 ANURAG 12 16 24 14 6 12 12 8 8 24 24 21 181 74.793
11 149537026 144980 ARCHIT AGGARWAL 12 12 24 12 8 12 14 10 10 24 24 24 186 76.86
12 149537302 145017 MAYANK BHARDWAJ 10 12 20 12 8 12 10 8 6 22 22 12 154 63.636
13 149537310 145019 MIHIR VERMA 12 20 16 12 12 10 14 10 6 20 18 12 162 66.942
14 149537517 145039 RAJAT NEGI 6 12 16 6 6 10 6 6 8 4 14 12 106 43.802
15 149537792 145069 SIDDHARTH SHARMA 8 12 24 10 10 12 16 8 12 20 18 9 159 65.702
16 138149005 134937 KARAN KHULLAR 0 16 16 12 12 10 12 8 6 10 14 12 128 52.893
                                   
                                   
                                   
                                   
Entered By (LDC)   Checked By UDC         Academic Incharge        Academic Head Principal

Photos

Contact

Lajpat Nagar IV,
Near Lady Shri Ram College,
Delhi - 110024
India
Phone: +91 11 26214812
Email: dihm.net@gmail.com