Delhi Institute of Hotel Management & Catering Technology        
 2nd Semester Attendance  GROUP- ' A' (Attendance upto 31st March, 2018)        
S.No.   NCHM  Name Food Production Bakery Practical Food & Beverage Service Housekeeping Front Office Accounts Business Communication Food Science Total %age        
  Th. Pr. Pr. Th. Pr. Th. Pr. Th. Pr. Th. Th Th              
  22 52 44 28 48 24 28 24 26 42 28 18 384          
1 179068276 1741207001 AAKASH MISRI 22 48 40 22 36 22 28 22 26 40 28 16 350 91.15        
2 1790683609 1741207002 ABHINAY PANDE 16 28 36 14 36 18 22 10 22 28 26 12 268 69.79        
3 179068316 1741207003 ABHINEET KUMAR PANTHRI 16 44 28 14 32 16 22 12 14 22 28 10 258 67.19        
4 179068283 1741207004 ABHISHEK GUPTA 22 52 32 18 36 18 26 12 20 34 28 10 308 80.21        
5 179068290 1741207005 ABHISHEK SHARMA 22 36 28 20 32 20 22 14 18 24 26 12 274 71.35        
6 179068323 1741207006 ABUZER AJMAL 22 52 40 16 28 18 26 16 20 34 28 10 310 80.73        
7 179068330 1741207007 ADITESH AGGARWAL 22 32 40 18 40 20 28 18 22 26 26 10 302 78.65        
8 179068348 1741207008 ADITYA AMOL MERWADE 16 28 28 10 28 16 22 14 20 30 28 10 250 65.1        
9 179068355 1741207009 AKHILESH NAUTIYAL 22 44 32 20 48 20 26 18 24 40 28 14 336 87.5        
10 179068362 1741207010 AKSHITA KAPOOR 20 40 24 16 24 14 22 14 16 30 26 10 256 66.67        
11 179068370 1741207011 AKSHITA SOOD 18 44 40 18 40 22 28 14 20 38 26 14 322 83.85        
12 179068387 1741207012 ALISHA MASIH 14 20 28 12 28 18 12 14 6 14 28 8 202 52.6        
13 179068394 1741207013 AMAN BHARDWAJ 22 16 20 14 28 20 8 18 8 26 28 12 220 57.29        
14 179068402 1741207014 AMAN CHOUDHARY 16 20 20 14 28 16 8 14 8 24 26 14 208 54.17        
15 179068410 1741207015 AMRITA SINGH SAINI 20 28 24 20 36 20 20 14 16 22 26 10 256 66.67        
16 179068427 1741207016 ANANT KANOJIA 22 48 40 20 36 16 20 12 22 36 28 14 314 81.77        
17 179068434 1741207017 ANUGRAH 22 20 24 10 24 18 6 10 4 10 28 12 188 48.96        
18 179068441 1741207018 ANUJ SAXENA 18 36 20 18 36 20 24 12 24 32 26 12 278 72.4        
19 179068459 1741207019 ARYAN SAXENA 16 36 24 18 36 16 24 6 22 32 28 8 266 69.27        
20 179068466 1741207020 ASHISH KARKHUR 18 36 40 18 28 16 26 10 18 26 26 14 276 71.88        
21 179068473 1741207022 ATHARVA RAGHUVANSHI 18 44 36 20 44 18 26 16 24 34 28 14 322 83.85        
22 179068480 1741207024 B SNIGDHA RAO 20 36 36 20 40 18 24 22 16 30 26 12 300 78.13        
                                           
                                           
                                           
Entered By (LDC)   Checked By UDC       Academic Incharge        Academic Head   Principal        
                                           
                                           
                                           
                                           
Delhi Institute of Hotel Management & Catering Technology        
 2nd Semester Attendance  GROUP- ' B' (Attendance upto 31st March, 2018)        
S.No.   NCHM  Name Food Production Bakery Practical Food & Beverage Service Housekeeping Front Office Accounts Business Communication Food Science Total %age        
  Th. Pr. Pr. Th. Pr. Th. Pr. Th. Pr. Th. Th Th            
  22 52 52 28 44 24 26 24 24 42 28 18 384          
1 179068498 1741207025 DAPHIWANHUN WAR 20 28 20 18 28 20 20 20 12 22 28 14 250 65.1        
2 179068269 1741207026 DEEPAK GUSAIN 22 28 24 16 26 18 18 18 16 36 28 12 262 68.23        
3 179068251 1741207027 DEEPANSHU 18 40 48 18 36 20 26 22 20 38 28 18 332 86.46        
4 179068244 1741207028 DEEPANSHU KUMAR MEENA 20 20 20 16 32 22 16 16 12 22 28 12 236 61.46        
5 179068237 1741207029 DEVANSHU THAREJA 14 48 36 12 32 6 22 8 16 14 26 6 240 62.5        
6 179068220 1741207030 DEVASHISH SINGH 20 44 48 16 36 4 18 8 12 14 26 8 254 66.15        
7 179068205 1741207033 DIVYANSH BHARDWAJ 22 40 48 20 32 18 20 14 20 32 28 8 302 78.65        
8 179068197 1741207034 DIVYANSH RAJAT 20 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 6.25        
9 179068180 1741207036 DRISHTI SHARMA 20 40 44 18 36 18 24 16 24 30 28 14 312 81.25        
10 179068172 1741207037 GAUTAM KUMAR 22 44 48 22 36 18 26 24 24 34 28 16 342 89.06        
11 179068165 1741207038 GURLEEN KAUR 22 36 44 14 20 18 24 16 18 26 26 12 276 71.88        
12 179068158 1741207039 GURUDAYAL 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0   0 8 2.083        
13 179068140 1741207040 HARMANDEEP SINGH 22 24 20 14 24 8 8 8 6 16 26 0 176 45.83        
14 179068133 1741207042 HARSHIT 6 36 28 16 24 12 12 18 20 24 26 10 232 60.42        
15 179068126 1741207043 HARSHITA SINGH 22 28 40 24 32 18 26 24 24 30 28 16 312 81.25        
16 179068119 1741207044 HIMANSHI 22 40 32 14 24 18 26 18 20 30 26 6 276 71.88        
17 179068101 1741207045 HIRA JASEEM 22 52 40 16 32 20 24 14 20 32 28 14 314 81.77        
18 179068093 1741207046 JATIN UDHWANI 22 40 44 18 32 16 16 16 16 28 26 16 290 75.52        
19 179068086 1741207047 KARAN 22 40 44 24 36 16 24 12 18 28 26 14 304 79.17        
20 179068079 1741207048 KARTIK GAUR 16 36 28 16 36 20 18 18 16 30 28 10 272 70.83        
  179068061 1741207049 KARTIK KHANNA 20 52 44 14 16 12 24 10 22 10 26 2 252 65.63        
  179068054 1741207050 KARTIK UPADHYAY 18 48 36 22 36 20 20 20 18 28 26 14 306 79.69        
                                           
                                           
                                           
                                           
Entered By (LDC)   Checked By UDC       Academic Incharge        Academic Head   Principal        
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
Delhi Institute of Hotel Management & Catering Technology        
 2nd Semester Attendance  GROUP- ' C' (Attendance upto 31st March, 2018)        
S.No.   NCHM  Name Food Production Bakery Practical Food & Beverage Service Housekeeping Front Office Accounts Business Communication Food Science Total  %age        
  Th. Pr. Pr. Th. Pr. Th. Pr. Th. Pr. Th. Th Th            
  22 48 52 28 56 24 24 24 24 42 28 18 390          
1 179068047 1741207051 KASHISH KHANNA 14 48 44 22 46 18 22 18 22 24 26 10 314 80.51        
2 179068030 1741207052 KAUSHAL KUSHWAHA 20 40 36 24 40 14 16 18 16 12 26 10 272 69.74        
3 179068022 1741207053 KSHITIJ CHOUDHARY 18 40 28 22 44 16 16 10 16 18 26 10 264 67.69        
4 179068008 1741207055 KUHOO KAUSHIK 16 40 40 18 48 18 20 14 20 12 28 8 282 72.31        
5 179067994 1741207056 KUNAL BAUKHANDI 18 44 48 22 48 12 18 16 14 26 28 10 304 77.95        
6 179067987 1741207057 MANDEEP ARORA 20 36 24 24 36 18 10 10 12 34 28 8 260 66.67        
7 179067970 1741207058 MANISH BHANDARI 20 44 40 26 52 20 20 20 20 26 26 18 332 85.13        
8 179067962 1741207059 MANISH KUMAR 16 44 48 24 40 20 18 18 20 22 26 16 312 80        
9 179067955 1741207060 MANISH TIWARI 22 48 52 22 56 22 24 16 24 34 28 18 366 93.85        
10 179067948 1741207061 MANJEET KAUR 20 44 44 18 40 16 20 18 18 34 28 10 310 79.49        
11 179067930 1741207062 MANSI SAINI 16 36 36 22 44 16 18 12 20 26 28 0 274 70.26        
12 179067923 1741207063 MAYANK KUMAR 20 40 36 20 40 8 18 20 12 24 28 12 278 71.28        
        26 48 52 28 56 28 24 24 24 44 28 18 400          
9 179067916 1741207064 MOHAMMED SAIF 22 36 44 14 44 20 16 10 16 20 26 6 274 68.5        
10 179067909 1741207065 MOHD MUJAHID SHAMSI 18 40 36 12 40 18 18 8 18 18 24 10 260 65        
11 179067890 1741207066 MUKUL SINGH 24 40 44 18 44 22 18 14 12 24 28 2 290 72.5        
12 179067883 1741207067 NAMAN SINGH 22 32 32 20 36 16 12 8 14 30 28 14 264 66        
13 179067876 1741207069 NAVEEN 22 40 44 18 44 18 18 12 14 18 28 8 284 71        
14 179067869 1741207070 NAVNEET KUMAR 26 44 40 16 40 18 18 16 12 16 28 8 282 70.5        
15 179067844 1741207073 PARITOSH NAYYAR 24 36 36 18 48 14 14 10 10 14 26 2 252 63        
16 179067837 1741207074 PARTH SHARMA 26 44 40 14 34 18 16 10 16 16 24 14 272 68        
17 179067812 1741207076 POOJAN SHARMA 22 36 32 20 38 16 14 10 16 22 26 14 266 66.5        
18 179067805 1741207077 PRASHANT KAPOOR 26 36 36 20 36 20 16 14 18 32 28 8 290 72.5        
19 179067797 1741207078 PRATEEK DAGA 26 44 40 16 44 22 16 8 14 22 26 2 280 70        
                                           
                                           
                                           
                                           
Entered By (LDC)   Checked By UDC       Academic Incharge        Academic Head   Principal        
                                           
                                           
                                           
Delhi Institute of Hotel Management & Catering Technology        
 2nd Semester Attendance  GROUP- ' D' (Attendance upto 31st March, 2018)        
S.No.   NCHM  Name Food Production Bakery Practical Food & Beverage Service Housekeeping Front Office Accounts Business Communication Food Science Total  %age        
  Th. Pr. Pr. Th. Pr. Th. Pr. Th. Pr. Th. Th Th            
  26 48 48 28 56 28 22 24 22 44 28 18 392          
1 179067780 1741207079 PREETI RAWAT 26 40 40 22 48 24 12 18 10 18 26 2 286 72.96        
2 179067772 1741207080 PRIYAM CHAUDHARY 22 24 24 18 36 22 12 20 14 32 26 14 264 67.35        
3 179067765 1741207081 PUJAN GANGWANI 26 40 36 20 56 22 20 14 18 36 26 16 330 84.18        
4 179067758 1741207082 R TANMAY 26 32 40 22 44 20 20 20 20 26 28 16 314 80.1        
5 179067740 1741207083 RAHUL JHA 24 32 32 22 48 16 18 14 16 28 24 12 286 72.96        
6 179067733 1741207084 RAJPREET SINGH 26 44 44 16 44 14 14 16 12 26 28 12 296 75.51        
7 179067726 1741207085 REENU MARIAM THOMAS 22 32 24 24 48 14 16 14 14 32 28 16 284 72.45        
8 179067719 1741207086 RISHABH VIVIAN SINGH 18 36 40 18 36 20 12 16 12 28 26 8 270 68.88        
9 179067701 1741207087 RITESH SHANKER 20 20 32 22 32 22 14 10 10 26 26 16 250 63.78        
10 179067693 1741207088 ROHAN SAXENA 24 24 36 18 48 20 12 12 10 24 26 6 260 66.33        
11 179067686 1741207089 ROHIT CHAUDHARY 26 44 40 22 48 26 20 12 16 26 28 12 320 81.63        
12 179067679 1741207090 SAKSHI SHARMA 26 44 44 24 44 24 22 16 18 34 28 12 336 85.71        
13 179067661 1741207091 SAMARTH JULKA 18 36 40 14 44 20 14 16 12 16 28 12 270 68.88        
14 179067654 1741207092 SANJANA PAURIYAL 26 44 44 18 52 22 20 20 20 42 26 14 348 88.78        
15 179067647 1741207093 SAPTRISHI DAS 26 44 40 26 48 26 20 16 20 40 28 16 350 89.29        
16 179067630 1741207094 SARTHAK ARYA 24 36 40 18 40 14 16 16 14 24 28 10 280 71.43        
17 179067622 1741207095 SARTHAK SACHDEVA 24 24 24 18 36 22 14 2 14 16 28 10 232 59.18        
18 179067615 1741207096 SATVIK MEHRA 24 24 36 20 52 24 10 12 4 28 26 6 266 67.86        
19 179067608 1741207097 SEBIN DAVIS 26 36 32 28 48 22 16 22 14 38 28 16 326 83.16        
  179067590 1741207098 SHASHWAT PANDEY 24 32 36 20 40 16 14 16 10 26 28 10 272 69.39        
  179067582 1741207099 SHAURYA CHOPRA 18 32 36 18 42 22 18 12 16 24 28 8 274 69.9        
  179067575 1741207100 SHIV 18 40 40 28 40 26 14 12 12 22 28 10 290 73.98        
  179067568 1741207101 SHRISHTI VIJ 26 36 40 16 36 20 18 20 14 28 28 2 284 72.45        
                                           
                                           
                                           
Entered By (LDC)   Checked By UDC       Academic Incharge        Academic Head   Principal        
Delhi Institute of Hotel Management & Catering Technology        
 2nd Semester Attendance  GROUP- ' E' (Attendance upto 31st March, 2018)        
S.No.   NCHM  Name Food Production Bakery Practical Food & Beverage Service Housekeeping Front Office Accounts Business Communication Food Science Total  %age        
  Th. Pr. Pr. Th. Pr. Th. Pr. Th. Pr. Th. Th Th            
  26 44 48 28 52 28 28 24 26 44 28 18 394          
1 179067550 1741207102 SHRISTI PANDEY 24 32 36 20 24 20 18 18 18 26 26 16 278 70.56        
2 179067543 1741207103 SHUBHAM SINGH 26 36 28 22 32 20 22 16 12 34 28 14 290 73.6        
3 179067536 1741207104 SIDDHARTH KHURANA 24 32 24 18 42 14 26 14 16 32 26 12 280 71.07        
4 179067529 1741207105 SIDDHARTH PAL 26 36 32 22 46 22 26 18 20 32 26 12 318 80.71        
5 179067511 1741207106 SIDDHARTHA BASAK 26 40 48 24 44 22 22 22 20 40 28 14 350 88.83        
6 179067504 1741207107 SIMRAN SACHDEVA 26 32 36 18 44 18 16 8 18 26 26 14 282 71.57        
7 179067496 1741207108 SONU GAUTAM 24 40 20 20 36 24 26 18 24 22 26 12 292 74.11        
8 179067489 1741207109 SUBROTO SAKLANI 24 36 44 24 48 26 26 22 24 24 26 16 340 86.29        
9 179067471 1741207110 SUKHANSH BISWAL 26 36 28 22 40 24 22 18 20 42 28 14 320 81.22        
10 179067464 1741207112 TARUN MEHRA 24 40 44 20 48 24 28 20 26 26 26 14 340 86.29        
11 179067457 1741207113 VAIBHAV JUNEJA 24 40 36 22 52 24 26 20 24 28 26 16 338 85.79        
12 179067440 1741207114 VANI KUMAR 26 36 40 24 36 22 20 18 14 24 26 10 296 75.13        
13 179067432 1741207115 VARUNIKA TIWARI 24 32 32 22 40 26 26 18 22 34 28 16 320 81.22        
14 179067425 1741207116 YASH CHAUDHARY 20 4 8 16 36 10 12 6 10 10 26 8 166 42.13        
15 179067418 1741207117 YASH PRATAP SINGH 18 28 32 20 44 24 22 20 20 38 28 14 308 78.17        
16 179067400 1741207118 YASHAA SABHLOK 22 12 12 20 36 24 12 16 18 26 28 6 232 58.88        
17 179067392 1741207119 YASHASVI SAMRAT 24 36 32 24 44 24 20 20 18 34 24 12 312 79.19        
18 167884462 1641207048 MANDEEP SINGH MEHTA 22 28 16 18 38 22 20 16 14 22 26 14 256 64.97        
19 179067385 1641207114 VIBHOR SRIVASTAVA 24 12 8 24 44 20 14 18 12 40 26 10 252 63.96        
20 167884470 1641207049 MAYANK ANAND 22 24 12 20 40 24 14 16 18 26 28 8 252 63.96        
21 167884677 1641207070 PRANJAL TIWARI 26 24 16 24 40 24 16 18 18 34 28 14 282 71.57        
22 167884914 1641207099 SRIJAN RAI 20 28 20 12 28 26 10 10 16 16 28 10 224 56.85        
23 164883374 1641207019 AYAN ROY 4 36 24 24 40 20 20 16 18 36 26 12 276 70.05        
                                           
                                           
                                           
                                           
Entered By (LDC)   Checked By UDC       Academic Incharge        Academic Head   Principal        

Photos

Contact

Lajpat Nagar IV,
Near Lady Shri Ram College,
Delhi - 110024
India
Phone: +91 11 26214812
Email: dihm.net@gmail.com